Resultaten van uw scan

Subsidie


Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Omschrijving
Werkgevers die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% tot maximaal 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren.

Let op: EVC-trajecten voor hef-, hijs-, en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.


Toepassing
Werkgever binnen de metaalbewerking die haar werknemer een EVC-procedure aanbiedt.

Voorwaarden
  • Het bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.
  • Het bedrijf heeft de verplichte bijdragen aan OOM betaald.
  • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is.
  • De aanvraag moet voorafgaand worden ingediend.
  • De kosten kunnen alleen gedeclareerd worden nadat het EVC-traject heeft plaatsgevonden.
  • Per bedrijf kan voor maximaal 15 medewerkers een EVC aangevraagd worden of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.
  • De EVC-procedure wordt uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder (zie hiervoor: www.KenniscentrumEVC.nl).
  • Er wordt alleen vergoed als afspraken over het EVC traject door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk Opleidingsplan (POP).


Verstrekker
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.