Resultaten van uw scan

Subsidie


Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Omschrijving
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van 111,25 per gevolgde APO dag.

Toepassing
Werkgever carrosseriebranche die werknemer opleiding laat volgen.

Voorwaarden
  • De werkgever draagt premie af aan Stichting OOC.
  • Geen subsidie wordt gegeven voor: cursussen met een min of meer verplichtend karakter zoals BHV, Audatex; merkgebonden cursussen; vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma; toetsen en examens (ook t.b.v. certificering); bekostigde ROC-opleidingen BOL of BBL.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.