Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Vrij roosteren leraren 2017-2019
Omschrijving
De subsidie ‘Vrij roosteren leraren’ is bedoeld voor het professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. Hieraan mag dan maximaal 20% van de tijd worden besteed. De subsidie dient verder ingezet te worden voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.
De subsidie is voor scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met een bepaald percentage achterstandsleerlingen:
• In het primair onderwijs zijn dit vestigingen met minimaal 30% tot maximaal 50% “gewichten-leerlingen” op 1 oktober 2016.
• In het voortgezet onderwijs gaat het om leerlingen uit een armoedeprobleem cumulatiegebied (apc-gebied). Het zijn vestigingen die voor Leerplusbekostiging 2016 in aanmerking kwamen. Er is ook een bovengrens van apc-leerlingen per vestiging van 50% voor VMBO, 70% voor HAVO en 85% en voor VWO.
Het bevoegd gezag kan ervoor kiezen om leraren van meerdere scholen deel te laten nemen aan de activiteiten. In dat geval moet ten minste één van de scholen voldoen aan deze voorwaarde.
Er is een budget van € 5.816.000,- beschikbaar voor de schooljaren 2017-’18 en 2018-’19. Er worden 10 bevoegde gezagen in het primair onderwijs en 10 bevoegde gezagen in het voortgezet onderwijs geselecteerd. De subsidie is maximaal € 290.800,- per bevoegd gezag voor twee schooljaren. Voor elke categorie gemeente (G4, G33 en overig) is echter een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij overschrijding hiervan wordt de toewijzing van de subsidie bij loting bepaald.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op het bevoegd gezag van een school in het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs.

Voorwaarden
  • De aanvraag is ingediend door het bevoegd gezag.
  • De aanvraag bevat een plan met daarin de activiteiten die zullen worden uitgevoerd, inclusief een planning en begroting. In het aanvraagformulier staan formats die u kunt gebruiken.
  • De aanvraag bevat een verklaring dat de deelnemende leraren worden vrij geroosterd en dat het bevoegd gezag zorg voor vervanging.
  • De aanvraag is ondertekend door het bevoegd gezag en de schoolleiders van de deelnemende scholen.
  • Het bevoegd gezag en de school of scholen werken mee aan de beantwoording van vragen en het aanleveren van gegevens. Zo kan het beleidskader worden gemonitord en geëvalueerd.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.