Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Teambeurs primair onderwijs
Omschrijving
De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding en de subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.


De aanvraagperiode is van 1 mei tot en met 15 oktober 2018.


Toepassing
De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

Voorwaarden
  • De aanvraag wordt in gezamenlijkheid van het team gedaan.
  • Er wordt studieverlof geboden voor het volgen van de masteropleiding.
  • De nieuw opgedane kennis wordt ingebed in de schoolontwikkeling in de eigen school.

Voor het volgen van een masteropleiding komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
  • De kosten van het collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar.
  • De kosten van studiemiddelen van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar.
  • Reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar.
  • Maximaal 320 verlofuren (€ 37,79 per uur voor leraren uit het primair onderwijs en € 39,58 per uur voor leraren uit het speciaal (voortgezet) onderwijs) per studiejaar tijdens de opleiding. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato bijgesteld.
  • Maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de implementatie van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling is maximaal €150.000,- beschikbaar.

Verstrekker
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.