Resultaten van uw scan

Subsidie


Gemeente - Scholing
Omschrijving
Indien een werkgever een uitkeringsgerechtigde van de gemeente een dienstverband aanbiedt is het mogelijk dat de gemeente de hiervoor benodigde (kortdurende) scholing bekostigd.

De gemeente stelt zelf regels vast over de noodzaak van scholing, de duur en de maximale kosten van scholing. Daarbij kijkt de gemeente naar de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde (maatwerk).

Toepassing
Betaald dienstverband.

Voorwaarden
  • De kandidaat heeft een bijstandsuitkering.
  • De scholing is nodig om een betaald dienstverband te realiseren.
  • Veelal moet het gaan om kortdurende scholing.
  • De scholing sluit aan bij de capaciteiten van de klant.
  • Er worden door de gemeente nadere randvoorwaarden gesteld.


Verstrekker
Samenwerking Nederlandse Gemeenten

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.