Resultaten van uw scan

Subsidie


Welzijn - Subsidie Slim leidingWERK
Omschrijving
Het FCB is het fonds voor de branches Sociaalwerk, Jeugdzorg, en Kinderopvang. Met behulp van de subsidieregeling Slim leidingWERK wil het FCB stimuleren dat leidinggevenden of HR-medewerkers deelnemen aan een netwerk om met en van elkaar en experts te leren om op een nieuwe manier medewerkers te stimuleren en te activeren om de regie te pakken bij veranderende omstandigheden in het werk of werkomgeving. Het doel hiervan ligt in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en daarmee het voorkomen van werkloosheid.

Aan deze regeling kunnen maximaal 120 kandidaten deelnemen, die worden onderverdeeld in groepjes van ca. 15 leidinggevenden en HR-adviseurs.
De groepen gaan aan de slag met leidinggeven, inspireren, activeren en loopbaanontwikkeling. Binnen de groepen en het grotere netwerk leren de kandidaten van elkaar en krijgen zij bovendien ook nog tools en inzichten aangereikt door een trainer.

De beschikbaar gestelde subsidie is 60% van de daadwerkelijke deelnamekosten met een maximum van € 750,- per deelnemer voor de externe subsidiabele kosten. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de begeleider/trainer, ontwikkeling nieuwe aanpak/werkwijze of tool en/of de inzet van een externe partner met specifieke kennis. Per organisatie mogen maximaal twee leidinggevenden of HR-adviseurs per lerend netwerk deelnemen.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers die vallen onder de cao Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Voorwaarden
  • Leidinggevenden en HR-medewerkers van organisaties uit de branches Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang kunnen deelnemen en per organisatie subsidie aanvragen.
  • FCB ontvangt van iedere deelnemende organisatie aan het netwerk uit de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg of Kinderopvang een uittreksel van de KVK.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen deelnemende organisaties uit de branches, de jaarlijkse cao-FCB bijdrage te hebben betaald.
  • Iedere deelnemer heeft toestemming van de beslissingsbevoegde binnen de organisatie om deel te nemen aan het Slim LeidingWERK-netwerk.
  • Voor iedere deelnemer ondertekent de tekenbevoegde van zijn of haar organisatie de netwerkovereenkomst waarin is opgenomen: de naam van het netwerk, naam van begeleider, het beoogde doel, looptijd, naam van de deelnemer(s), naam tekenbevoegde, wijze van monitoring. Hiermee is iedere organisatie verantwoordelijk voor deelname en verplichting tot betaling van de eigen bijdrage van de kosten per medewerker aan het Slim LeidingWERK-netwerk.
  • Door ondertekening van de netwerkovereenkomst verplicht iedere deelnemer zich tot het invullen van een korte enquête voor het onderzoek van FCB naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van netwerken Slim LeidingWERK.
  • Per organisatie kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan hetzelfde netwerk Slim LeidingWERK.
  • Een organisatie kan aan maximaal 2 netwerken deelnemen binnen de activiteit Slim LeidingWERK met maximaal 4 medewerkers.


Verstrekker
FCB

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.