Resultaten van uw scan

Subsidie


Kartonnage- en flexibele verpakkingen – Erkennen & Waarderen
Omschrijving
Investeren in de kennis, het vakmanschap en de talenten van werknemers is investeren in de toekomst. Daarom biedt Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf (FCB) werkgevers en werknemers in de sector vanuit het ESF project ‘Vitaal de toekomst in!’ de volgende instrumenten aan:
  Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan
  Met een bedrijfsopleidingsplan ondersteunt het FCB bedrijven in de sector die willen weten hoe zij het opleiden binnen hun organisatie kunnen organiseren. Hierbij wordt een vertaling gemaakt van de organisatiedoelstellingen naar functie- en ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten met als doel duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Workshops leven lang leren
  Door het hoge tempo waarin werk en technologie verandert stelt werk steeds hogere eisen aan werknemers. Daarnaast moeten werknemers steeds langer doorwerken. Deze veranderingen vragen om een leven lang leren. Het FCB biedt drie verschillende workshops die ondersteunen bij het thema een leven lang leren:
  1. Workshop Effectief leren.
  2. Workshop Succesvol omgaan met Competenties.
  3. Workshop De leidinggevende als coach.

 • Ervaringsprofiel (EVP), het vakmanschapscertificaat
  Met behulp van een EVP-certificaat maakt een werknemer inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties hij beschikt en wordt aangegeven binnen welke gebieden zij zich kunnen ontwikkelen. Het FCB wil hier werkgevers en werknemers mee helpen inzichtelijk te krijgen wat mogelijke kansen voor ontwikkeling zijn en hoe werknemers zo gericht mogelijk ingezet kunnen worden.


Werkgevers kunnen zich bij het FCB aanmelden. Een adviseur zal vervolgens bij de werkgever langskomen om in kaart te brengen waar de knelpunten en wensen van de organisatie liggen. De uitkomsten zullen worden verwerkt in een offerte met een plan van aanpak met daarin de benodigde stappen om werk te kunnen maken van scholing en ontwikkeling met behulp van de aangeboden instrumenten. De offerte wordt opgestuurd naar info@fcb-verpakkingen.nl. Na goedkeuring door het FCB kan gestart worden met het project.
Alle externe kosten van de adviseur, workshops en workshopleider zullen volledig worden vergoed. De tijd is een investering van de werkgever zelf.
Let op: Het aantal beschikbare plaatsen per instrument is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de offertes wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werknemers en werkgevers in het kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf.

Voorwaarden
 • De werkgever of werknemer valt onder de CAO-FCB en draagt af aan het fonds.
 • De aanmelding voor de activiteiten vindt plaats in de periode 1 april 2016 t/m 31 december 2017.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de offerte wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het FCB uitgevoerd door een door het FCB aangewezen externe partij.
 • De externe adviseur stelt na het intakegesprek een maatwerk offerte op.
 • De uitvoering kan van start gaan na akkoord van FCB op de offerte. FCB verstuurt hiervoor een definitieve toekenning per e-mail.
 • Na afloop van de activiteit vult het deelnemende bedrijf het registratieformulier in. In het formulier worden de gegevens van alle medewerkers die hebben deelgenomen aan de activiteit verzameld.
 • De factuur van de externe uitvoerder wordt door het deelnemende bedrijf of de werknemer voor akkoord getekend en samen met het volledig ingevulde registratieformulier opgestuurd naar het projectbureau van FCB Kartonnage en Verpakkingen.
 • FCB gaat tot betaling van de factuur over na afronding van de uitvoering van de activiteiten en overlegging van alle benodigde formulieren en documenten.
 • Na afloop ontvangt het deelnemende bedrijf of werknemer van FCB een e-mail met een evaluatieformulier. Het is verplicht het evaluatieformulier tijdig in te vullen.
 • Per bedrijf mogen maximaal 5 EVP-trajecten worden ingezet.
 • Per bedrijf mogen maximaal 3 workshops gegeven worden.


Verstrekker
Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.