Resultaten van uw scan

Subsidie


Jeugdzorg - Vergoedingsregeling OR/PVT-trainingen
Omschrijving
Het FCB is het fonds voor de branches Sociaalwerk, Jeugdzorg, en Kinderopvang. Met behulp van de vergoedingsregeling voor OR/PVT-trainingen (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging) wil het FCB samen met het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) stimuleren dat medewerkers deze trainingen volgen.
Het OAJ heeft een aantal OR/PVT-trainingsbureaus geselecteerd. Deze zes OR/PVT-trainingsbureaus hebben het volgende aanbod aan trainingen:
 • 2VArbeidsverhoudingen
  'Werkdruk aanpakken, samen werken aan een aanpak die werkt.'
 • De Goede Praktijk
  'Van werkdruk naar werkplezier. Voor als je de CAO wilt benutten om er iets moois van te maken!'
 • Linxx
  'OR maatwerktraining: goede werkdruk en veel werkplezier.'
 • Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap
  'Praktische aanknopingspunten, concrete adviezen en tools bij uitoefenen van invloed via medezeggenschap.'
 • 2MaalV
  'Werkdruk beheersbaar maken.'
 • Gewoon HR
  'Werkdruk en werkplezier. Anders kijken naar jezelf, je team, je organisatie.'


De vergoeding bedraagt 50% van de kosten met een maximumvergoeding van 3.000. De kosten die in aanmerking komen zijn de kosten van het trainingsbureau. De kosten voor eventuele zaalhuur, catering, verletkosten e.d. komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Toepassing
Deze vergoedingsregeling is van toepassing op werknemers of medewerkers in de sector Jeugdzorg.

Voorwaarden
 • De training wordt afgenomen bij een geselecteerd trainingsbureau.
 • De organisatie valt onder de werkingssfeer van de cao Jeugdzorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de organisatie de jaarlijkse cao-FCB-bijdrage te hebben betaald.
 • Als de OR/PVT opteert voor een training en dat met de werkgever afspreekt, kan de werkgever een aanvraag indienen.
 • Na afloop van de training ontvangt de organisatie een (eind)factuur van het trainingsbureau.
 • Het trainingsbureau stuurt de factuur met of zonder BTW, dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het trainingsbureau.
 • De (eind)factuur wordt door de organisatie voldaan en FCB ontvangt een kopie van de (eind)factuur en het betalingsbewijs.
 • Vervolgens maakt FCB de berekende vergoeding over naar de organisatie.


Verstrekker
FCB

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.