Resultaten van uw scan

Subsidie


Kartonnage- en flexibele verpakkingen Project regie over je loopbaan
Omschrijving
De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf (FCB) wil werknemers ondersteunen in het versterken van hun regie over de loopbaan. Ze hebben daarom de volgende faciliteiten beschikbaar gesteld:

 1. Loopbaan APK (individueel loopbaantraject)
  De loopbaan APK kan werknemers helpen om meer inzicht te krijgen in hoe ze in hun werk staan, welke kansen ze zelf zien en wat ze al zelf kunnen doen om ook op langere termijn gezond en met plezier te kunnen blijven werken. De loopbaan APK bestaat uit een telefonische intake en 2 persoonlijke gesprekken met een externe loopbaanadviseur. Er worden diverse loopbaaninstrumenten en testen ingezet en de werknemer maakt een persoonlijk actieplan waarin zijn doelen zijn uitgewerkt.

 2. Loopbaanworkshops (in company of regionaal)
  Werknemers zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt meer zelfredzaamheid ten aanzien van de eigen loopbaan en een goede dialoog met leidinggevenden. FCB biedt twee workshops aan die de regie over de eigen loopbaan stimuleren:
  - workshop leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid (voor leidinggevenden);
  - workshop Regie over je eigen loopbaan (voor werknemers).

  De kosten zullen na afloop va de activiteit rechtstreeks door FCB worden betaald aan de externe uitvoerder. Alle externe kosten van de loopbaanadviseur die door FCB wordt ingezet worden volledig vergoed. Alleen de tijdsinvestering is een investering van de medewerker en de werkgever.

  Let op:
  Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de offerte wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.


  Toepassing
  Deze regeling is van toepassing op werknemers in het kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf.

  Voorwaarden
  • De werkgever of werknemer valt onder de CAO-FCB en draagt af aan het fonds.
  • De aanmelding voor de activiteiten vindt plaats in de periode 1 april 2016 t/m 31 december 2017.
  • De dienstverlening wordt in opdracht van het FCB uitgevoerd door een door het FCB aangewezen externe partij.
  • De externe adviseur stelt na het intakegesprek een maatwerk offerte op.
  • De uitvoering kan van start gaan na akkoord van FCB op de offerte. De kandidaat ontvangt van FCB hiervoor een definitieve toekenning per email.
  • Na afloop van de activiteit vult de werkgever het registratieformulier in. In het formulier worden de gegevens van alle medewerkers die hebben deelgenomen aan de activiteit verzameld.
  • De factuur van de externe uitvoerder wordt door het deelnemende bedrijf of de werknemer voor akkoord getekend en samen met het volledig ingevulde registratieformulier opgestuurd naar het projectbureau van FCB Kartonnage en Verpakkingen.
  • FCB gaat tot betaling van de factuur over na afronding van de uitvoering van de activiteiten en overlegging van alle benodigde formulieren en documenten.
  • Na afloop ontvangt de deelnemer van FCB een email met een evaluatieformulier. De deelnemer is verplicht het evaluatieformulier tijdig in te vullen


  Verstrekker
  Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.