Alle regelingen

Dit zijn alle regelingen die in het programma zitten

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente

 Regelingen weergeven in de sector:

Afval en Milieu - Algemene opleiding bestaand personeel
Werkgevers die medewerkers aanvullend willen scholen, krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Het doel van deze maatregel is medewerkers uit de sector aanvullend te scholen zodat ontbrekende competenties worden ontwikkeld en de desbetreffende medewerkers een betekenisvolle rol kunnen spelen in, duurzaam inzetbaar en behouden blijven voor de sector. Middels deze maatregel volgen 2.654 medewerkers een algemene opleiding gericht op het versterken van hun beroepskwalificatie. De kosten van deze scholing bestaan uit externe kosten en verletkosten voor deelnemers.

De subsidie bedraagt 50% co-financiering voor de opleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Afval en Milieu - BBL-trajecten bestaand personeel
In de sector zijn voornamelijk laagopgeleide medewerkers werkzaam. Het doel is om AMBOR medewerkers te scholen op het recent erkende MBO-niveau, opdat ontbrekende competenties worden ontwikkeld en zij een betekenisvolle rol kunnen blijven spelen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen en duurzaam inzetbaar blijven voor de sector. Middels deze maatregel zijn voor 600 medewerkers BBL-trajecten (loonkosten) van 1 jaar beschikbaar waarmee een MBO-1 of MBO-2 opleiding kan worden gevolgd.

De subsidie bedraagt 20% cofinanciering voor de loonkosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Afval en Milieu - Scholing van bestaande vakkrachten tot coach
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen om medewerkers op te leiden tot coach. Middels deze maatregel worden 200 bestaande vakkrachten getraind om de nieuwe instroom te coachen en de kennis die zij bezitten over te dragen en zo voor de sector te behouden. Elementen die in deze opleidingen aan bod komen zijn: coaching theorieën, coaching in de praktijk, communicatie, training didactische vaardigheden en vakinhoudelijke opleidingen (techniek, veiligheid, bedieningsvaardigheden).

De subsidie bedraagt 50% cofinanciering voor de opleidingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Afval en Milieu

Agrarisch - Bos en Natuur - BBL subsidie
Werkgevers in de sector Bos en Natuur kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4.. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar.

Wanneer de opleiding van de werknemer al in 2014 is gestart, kan de werkgever ook subsidie aanvragen voor de schooldagen in2015.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur

Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
De seniorenregeling biedt werkgevers in de sector Glastuinbouw financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.

Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen naar 80%, terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Glastuinbouw

Agrarisch - Glastuinbouw - Subsidie BBL-opleidingen
Werkgevers in de sector Glastuinbouw kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 1, 2, 3, of 4. De subsidie bedraagt € 30,- per schooldag. De maximale vergoeding is € 1.000,- per schooljaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Glastuinbouw

Agrarisch - Hoveniers - Employabilityregeling
Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is de employabilityregeling ingevoerd. Middels deze regeling krijgen hoveniers en groenvoorzieners de mogelijkheid om te groeien en hun inzetbaarheid te verbreden.
De employabilityregeling stelt een financiële vergoeding beschikbaar voor hoveniers en groenvoorzieners die een cursus of opleiding naast hun werk willen volgen.
Binnen deze regeling wordt de ruimte geboden om zowel binnen als buiten de eigen sector een opleiding of cursus te volgen. De opleiding of cursus kan dus bedoeld zijn om door te groeien binnen het eigen werkveld, maar ook om een nieuw beroep te leren. Een link met de hovenierssector is dus niet noodzakelijk, zolang de cursus of opleiding maar arbeidsgericht is.

De vergoeding per werknemer bedraagt maximaal €1.500,-. Dit hoeft niet aan één opleiding of cursus te worden besteed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Hoveniers - Subsidie BBL-opleidingen
Werkgevers in de Hovenierssector kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3, of 4. De subsidie betreft de compensatie van loondoorbetaling conform de cao. De subsidie bedraagt €3.000,- in het eerste aanvraagjaar, €2.000,- in het tweede aanvraagjaar en €1.000,- in het derde aanvraagjaar (gebaseerd op 37-urige werkweek). Na het derde jaar wordt geen subsidie meer verstrekt. Jaarlijks per 1 juni wordt de vergoeding vastgesteld.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Agrarisch - Hoverniers - Seniorenregeling
De seniorenregeling biedt werkgevers in de Hovenierssector financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.
Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de mogelijkheid om de arbeidstijd van medewerkers te verminderen van vijf dagen (100%) naar vier dagen (80%) terwijl medewerkers 90% van hun salaris behouden. Bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan fulltime zal de vergoeding naar rato worden aangepast. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Hoveniers

Agrarisch - Loonwerk - Onwerkbaar weer
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.
Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn.
Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 80% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag. De bedragen voor 2016 zijn nog niet bekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Loonwerk - Seniorenregeling
De seniorenregeling biedt werkgevers in de loonwerksector financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.
Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen van vijf dagen (100%) naar vier dagen (80%) terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. Bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan fulltime zal de vergoeding naar rato worden aangepast. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-opleidingen
Werkgevers in de sector Loonwerk kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 1, 2, of 3. De opleiding moet vóór 1 augustus 2015 zijn gestart. De subsidie bedraagt € 30,- per schooldag. De maximale vergoeding is € 1.200,- per schooljaar. Jaarlijks op 1 september worden de vergoedingen vastgesteld.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-praktijktrainingen
Werkgevers in de sector Loonwerk kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2 of 3 en aanvullend noodzakelijke extra praktijktraining moeten volgen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van €1.500,- per werknemer per jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Loonwerk

Agrarisch - Open teelt - Onwerkbaar weer
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.
Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn.
Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 80% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag. De bedragen voor 2016 zijn nog niet bekend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Open teelt

Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren kunnen werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid via www.werkenaanmorgen.nl. Deze site hoort bij het gelijknamige programma dat door Stigas is ontwikkeld in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen. De site geeft informatie, een overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit Stigas, en biedt de mogelijkheid om zelf scans te doen en een afspraak te maken met een adviseur. Het programma Werken aan morgen helpt werkgevers en werknemers om langer gezond en productief te kunnen doorwerken.
Werken aan morgen wordt in het kader van het Sectorplan Agrarisch en Groen gesubsidieerd door onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Colland. Dit maakt dat werkgevers en werknemers gratis aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bos en natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Landbouw en visserij, Loonwerk, Open teelt

Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. Het fonds verstrekt een tegemoetkoming in de kosten voor cursussen. Deze zijn ingedeeld in verschillende cursusgroepen, afhankelijk van de sector. Per cursusgroep verschillen de vergoedingen en voorwaarden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Open teelt, Paddenstoelenteelt, Groenvoederdrogerij, Groothandel in Bloembollen

Architecten - BIM introductiecursus
Deze maatregel is gericht op bureau en architecten zonder BIM-ervaring. Door een introductiecursus Bouw Informatie Model (BIM) te volgen worden deze bureaus in staat gesteld om innovatief en concurrerend hun marktpositie te behouden of (opnieuw) te verwerven. De kosten van de BIM introductiecursussen verschillen per opleider en cursus. Op de website van BNA zijn de kosten voor iedere cursus aangegeven.

De subsidie op BIM introductiecursussen bedraagt maximaal 50% van de opleidingskosten tot een maximum van €137,50 per deelnemer. Er kunnen maximaal 265 deelnemers gesubsidieerd worden binnen de looptijd van het sectorplan.

Let op: aanvragen kunnen tot uiterlijk 01-06-2017 worden ingediend bij het projectbureau SPA.

Deze subsidie is alleen voor branche: Architecten

Architecten - Workshop Intern ondernemerschap
De workshop is gericht op werknemers en werkgevers. Als gevolg van de veranderende marktsituatie is er op architectenbureaus urgentie ontstaan om het ondernemerschap van medewerkers te bevorderen. De workshop is gericht op het bevorderen van eigen initiatief en een meer ondernemende, innovatieve en samenwerkende houding.

De subsidie wordt toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er kunnen maximaal 150 deelnemers gesubsidieerd worden binnen de looptijd van het sectorplan.

Workshops die voor 18 mei 2017 worden afgerond komen in aanmerking voor subsidie.

De laatste workshops vinden plaats op de volgende data:
• donderdag 23 maart
• vrijdag 7 april
• donderdag 23 april
• vrijdag 12 mei

Deze subsidie is alleen voor branche: Architecten

Besloten busvervoer - Subsidie Code 95
Touringcarchauffeurs die beroepsmatig hun vak uitoefenen dienen de code 95 op hun rijbewijs te hebben staan. Om Code 95 opleidingen te stimuleren geeft het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer 15% subsidie aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidie Deeltijdopleiding touringcarchauffeur
Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO) verstrekt 40% subsidie aan werkgevers die een (aankomend) chauffeur de deeltijdopleiding touringcarchauffeur laten volgen bij een particuliere/commerciële opleider.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidie Functie gerelateerde opleidingen
Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer verstrekt 25% subsidie aan werkgevers die investeren in de functie gerelateerde scholing van hun werknemers.
Onder functie gerelateerde opleidingen worden opleidingen verstaan waarmee een medewerker beter voorbereid is op het uitvoeren van zijn huidige functie. Voorbeelden hiervan zijn:
- Veiligheidstraining op de baan
- Telefonische acquisitie
- Klantgericht telefoneren en handelen
- Verkooptraining binnen- en buitendienst
- Talencursus

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Besloten busvervoer - Subsidieregeling Voltijdopleiding tot touringcar chauffeur
Het chauffeurscorps in de touringcarsector is sterk vergrijsd met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. De komende jaren is er sprake van een aanzienlijke vervangingsvraag.
Daarom kunnen werkgevers binnen de sector besloten busvervoer nu subsidie ontvangen indien zij werknemers laten opleiden tot touringcar chauffeur. Zij moeten de kandidaten dan wel een contract voor 32 uur per week voor 2 jaar aanbieden.
De kosten van de opleiding bedragen € 6.600,- waarvan de werkgever slechts 1/6e deel betaald.

Deze subsidie is alleen voor branche: Besloten busvervoer

Beveiligingsbranche - Loopbaanscans
Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor het deelnemen aan loopbaanscans voor hun medewerkers. Er worden 500 loopbaanscans aangeboden. Speciaal voor werknemers zijn er 100 gratis loopbaanscans. De eigen bijdrage wordt door SOBB betaald. In andere gevallen betaald de werkgever of werknemer zelf de eigen bijdrage van € 375,- excl. btw. Er zijn:
 • 150 loopbaanscans alleen aan te vragen door werknemers.
  Kosten 50% subsidie + 50% bijdrage SOBB.
 • 400 loopbaanscans aan te vragen door werkgevers/werknemers.
  Kosten 50% subsidie + 50% eigen bijdrage werkgevers/werknemers.
De subsidie bedraagt € 375,- excl. btw. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer bedraagt € 375,- excl. btw.

Let op: er kan niet worden deelgenomen aan het sectorplan als de beveiliger in dienst is bij een uitzendbureau etc.


Deze subsidie is alleen voor branche: Beveiligingsbranche

Beveiligingsbranche - Toekomstgerichte scholing
Werkgevers kunnen voor hun medewerkers een subsidie aanvragen voor toekomstgerichte scholing aan op het gebied van Nederlands, Engels, Duits en computervaardigheden. De scholing bestaat uit de volgende stappen:
 • Een werknemer / werkgever kiest een training;
 • Het niveau van de deelnemer wordt bepaald;
 • Advies over de te volgen training wordt gemaild naar de deelnemer;
 • Training wordt gevolgd.

Er zijn 500 trainingen beschikbaar. Per gekozen training zijn de kosten € 200,- excl. btw (subsidie 50%). De subsidie bedraagt € 100,- excl. Btw. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer bedraagt € 100,- excl. btw

Let op: Aanmelden kan vanaf 24-03-2015. De subsidie periode loopt tot 01-09-2016, dan moet een traject uiterlijk afgerond zijn


Deze subsidie is alleen voor branche: Beveiligingsbranche

Beveiligingsbranche - Van werk naar werk trajecten
Omdat de sector beveiliging te maken heeft met een dalende werkgelegenheid, kunnen werkgevers subsidie krijgen indien zij een medewerker laten deelnemen aan een van werk naar werk traject. Dit kan werk zijn binnen of buiten de sector. De trajecten bieden hulp bij verschillende aspecten doe belangrijk zijn op de arbeidsmarkt zoals sollicitatietrainingen, hulp in het zoeken naar geschikt werk en persoonlijke coaching.
De begeleiding wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus die twee trajecten bieden;

1. Het vier maanden traject
Dit traject is opgezet voor werknemers met een korte tot gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. De totale kosten voor dit traject komen uit op € 1.650,- excl. Btw per traject. Er wordt subsidie verstrekt voor 50% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer komt hiermee uit op € 825,- excl. Btw.

2. Het zes maanden traject
Een zes maanden traject wordt ingezet voor medewerkers met een gemiddelde tot grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan 55plussers in een ontslagronde, of medewerkers met een arbeidshandicap. De totale kosten voor dit traject komen uit op € 2.750,- excl. Btw per traject. Er wordt subsidie verstrekt voor 50% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever/werknemer komt hiermee uit op € 1.375,- excl. Btw.

Er zijn in totaal 60 trajecten beschikbaar voor subsidie.

Deze subsidie is alleen voor branche: Beveiligingsbranche

BIKUDAK - Subsidie op Brancheactiviteit Dakvakman 2020
In het kader van het sectorplan BIKUDAK II (bitumineuze en kunststof dakbedekkers) is de roadshow Dakvakman 2020 opgezet. Doel is om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de eigen verantwoordelijkheid voor het werken aan duurzame inzetbaarheid.
Er zijn 4 hoofdthema’s die elk met een filmpje worden ingeleid. Ieder thema wordt met de deelnemers besproken door middel van een workshop of instructie. De invulling van de thema’s is maatwerk en gebeurt dus in overleg met het bedrijf. De thema’s zijn:
- Arbeidsverhoudingen
-Opleiding & ontwikkeling
- Veiligheid & gezondheid
- Maatschappelijk verantwoord Werkproces
De presentatie is in handen van de arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche). De roadshow heeft geen vaste invulling. Er kunnen activiteiten worden ingevoegd en het is mogelijk om een gastspreker uit te nodigen. Een roadshow duurt minimaal 2 tot maximaal 8 uur. Uitvoering kan zowel binnen als buiten de reguliere werktijden (vanaf 07.00 tot 20.00 uur).
Er zijn twee mogelijkheden:
1) Een collectieve bijeenkomst met het personeel op het bedrijf, zonder externe sprekers. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
2) Een collectieve bijeenkomst met externe spreker(s), waaraan wel kosten zijn verbonden. De roadshow wordt bekostigd door het bedrijf dat de aanvraag indient. Het bedrijf ontvangt daarbij wel een financiële tegemoetkoming vanuit de bedrijfstak. Per aanvraag zal bekeken worden hoeveel zal worden vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bikudak

BIKUDAK - Subsidie vacaturevervulling via opleidingen
Bevordering van instroom via een kwalificerende opleiding is een belangrijk beleidsdoel van de sector BIKUDAK. De sector stelt daarom een financiële bijdrage beschikbaar aan praktijkleerbedrijven die een praktijkopleidingsplaats bieden aan een leerling die een vakopleiding volgt volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg.
De bijdrage is vastgesteld als een bedrag per leerling per maand en met een maximaal aantal maanden per opleidingsniveau volgens onderstaande tabel:Opleiding Bijdrage Max. aantal maanden
BBL 1 € 225,- 5
BBL 2 € 175,- 10
BBL 3 € 125,- 10

Vooralsnog zijn deze bedragen vastgesteld voor het eerste jaar, zijnde mei 2016 tot mei 2017. Op basis van een evaluatie zullen de bedragen voor het tweede jaar worden bepaald.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bikudak

Bouw en Infra - EVC-traject
Werkgevers in de sector Bouw en Infra kunnen werknemers kosteloos en EVC-traject laten doorlopen. Op deze wijze kunnen werknemers, die de sector bouw veelal zonder diploma binnenkomen, een ervaringscertificaat halen.

EVC staat voor erkenning verworven competenties. Zo kunnen werknemers met dit certificaat toch op papier aantonen dat zij over de nodige kennis, kwaliteiten en vaardigheden beschikken.

Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en Infra - Subsidie leerling-werknemers
De subsidie is bedoeld voor werkgevers die leerling(en) in dienst nemen. De leerling-werknemer is jonger dan 27 jaar en volgt een BBL2- of BBL3-opleiding.
De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken.
De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingsregeling en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

Let op;
Voor maximaal 2500 leerlingen kan gebruik gemaakt worden van deze regeling. In november 2015 is voor zo’n 2000 leerlingen reeds gebruik gemaakt van deze regeling. Als het maximum is bereikt kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling genomen worden. Meld u dus snel aan als u denkt in aanmerking te komen voor deze subsidie.


Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Bouw en Infra - Tijdelijke extra loonkostensubsidie
De reguliere tegemoetkomingsregeling voor werkgevers in de sector Bouw en Infra die bbl-leerlingen opleiden, is per 1 september 2015 gestopt.

Tijdelijk is daarom nu een loonkostensubsidie ingezet voor werkgevers van deze leerlingen die deel uitmaakte van het sectorplan Bouw & Infra. Deze regeling loopt door tot eind 2016.

De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken. De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingen en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

let op: van deze regeling kan voor maximaal 3500 leerlingen gebruik gemaakt worden.


Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw & infra

Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Een werkgever in de carrosseriebranche die zijn werknemer(s) een EVC-traject heeft laten volgen, kan recht hebben op een subsidie van het OOC. De OOC bijdrage bedraagt maximaal € 673,- per EVC indien bij de vestiging van de werkgever 8 deelnemers of minder aan een EVC-traject deelnemen en maximaal € 573,- bij 9 deelnemers of meer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten € 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van € 111,25 per gevolgde APO dag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Carrosseriebedrijf

Energiebedrijven - BBL-leerwerkplaats
Werkgevers krijgen tegemoetkoming in de loonkosten als zij een BBL-leerling in dienst nemen. Vanuit de bedrijfsscholen en in samenwerking met het regulier onderwijs wordt in eigen omgeving (technisch) talent opgeleid naar een MBO 2, 3 en/of 4 diploma. Het betreft zowel jongeren die een volledig traject doorlopen als zijinstromers die met bijscholing op MBOniveau gekwalificeerd worden. Met deze maatregel wordt beoogd instroom van jongeren te realiseren en hen vakbekwaam te maken voor technische functies.

Deze subsidie is alleen voor branche: Energiebedrijven

Energiebedrijven - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een EVC traject van medewerkers. In voorbereiding op eventuele aanvullende scholing wordt met behulp van Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- trajecten bekeken of medewerkers nog gekwalificeerd zijn voor hun taak. Het beoogde effect van deze maatregel is het kwalificeren van medewerkers op basis van ervaring.

Deze subsidie is alleen voor branche: Energiebedrijven

Gehandicaptenzorg - Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC
Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-procedures voor hun medewerkers. Per aanvraag is maximaal € 400,- beschikbaar. Alleen de werkelijke kosten worden vergoed.
Het budget voor deze tijdelijke regeling is bestemd voor de subsidiering van 400 EVC-trajecten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gehandicaptenzorg

Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Met de Impulsregeling geven wordt een duwtje in de rug gegeven, zodat de gemeente gemakkelijker een stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap. De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan verandering binnen de gemeente. Met deze Impulsregeling kunnen groepsgewijze trainingen en adviestrajecten van 6 maanden of korter worden gestimuleerd.

Per aanvraag is het minimumsubsidiebedrag € 1.000,- en het maximum € 15.000,-. Tot €3.000,- worden de volledige kosten vergoed. Van €3.000,- tot €15.000,- wordt 50% van de kosten vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Innovatie is belangrijk voor de publieke sector. Met de Innovatieve Projecten regeling wordt hier een bijdrage aan geleverd. Individuele gemeenten worden ondersteund op het gebied van nieuwe manieren van werken, het handig inzetten van talenten en expertise, of het samenwerken met inwoners. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld in de sector.

De subsidie bedraagt tussen de €3.500,- en €50.000,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke Overheid - Jongerenregeling
Met deze regeling worden gemeenten gestimuleerd en ondersteund bij het aanbieden van traineeships, werkervaringsplekken en leerbanen. Deze middelen bieden een uitstekende kans om de maatschappelijke betrokkenheid te tonen en het contact met de arbeidsmarkt te behouden.
Het contract tussen de jongere en de gemeente moet een minimale omvang hebben van 32 uur in de week. De jongere mag niet ouder zijn dan 27 jaar.

De subsidie bedraagt tussen de €1.000,- en €7.500,- per jongere.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid

Grafimedia - Begeleidingstrajecten van werk naar werk
C3 werkt! heeft ruime ervaring in het begeleiden van boventallige medewerkers van Werk naar Werk. Van de eerste voorlichting tot de daadwerkelijke begeleiding, C3 werkt! neemt het volledig traject voor haar rekening nemen. De begeleidingstrajecten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de betreffende medewerker en vinden plaats in de regio. C3 werkt! maakt gebruik van mobiliteitsadviseurs door heel Nederland en hebben, ook de laatste jaren tijdens de crisis, een succesratio van 75%.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Scholingsnoodzaak
Als blijkt dat scholing noodzakelijk is om nieuw werk te vinden of als gedurende het begeleidingstraject van-werk-naar-werk blijkt dat scholing noodzakelijk is voor de overstap naar nieuw werk, dan kan voor een deel van de scholingskosten subsidie worden verstrekt. Voorwaarde is dat er een scholingsadvies is uitgebracht. Hierbij vindt een onafhankelijke toetsing plaats van de kwaliteit van de scholing, het scholingsinstituut en de arbeidsmarktrelevantie. Dit scholingsadvies (met een maximum van € 200,- per medewerker) wordt volledig vergoed door het A&O Fonds Grafimediabranche.

Voor bedrijven die bijdragen aan het garantiefonds bedraagt de subsidie 40% van de gemaakte kosten. Voor bedrijven die niet bijdragen aan het garantiefonds bedraagt de subsidie 30% van de gemaakte kosten.

Klik hier voor de subsidieregeling Van-werk-naar-werk begeleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Stimuleringsregeling BBL Printmedia
Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen is een Stimuleringsregeling BBL van kracht, waarbij een leerbedrijf in aanmerking komt voor een stimuleringspremie van € 1.750,-.
De stimuleringsregeling BBL is van toepassing op onderstaande BBL opleidingen:
 • Basismedewerker printmedia (mbo niveau 2, crebonummer 25207)
 • Drukker (mbo niveau 3, crebonummer 25208)
 • Nabewerker (mbo niveau 3, crebonummer 25209)


Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Subsidie mobiliteitsprojecten
Ten behoeve van mobiliteitsprojecten of van-werk-naar-werk trajecten , is een subsidie beschikbaar van 25% van het factuurbedrag, exclusief BTW. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat bedrijven gebruik maken van de dienstverlening van mobiliteitscentrum C3 werkt!

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Subsidie printmedia opleidingen
Voor een groot deel van de printmedia opleidingen geldt een subsidie die kan oplopen tot 30% exclusief BTW. Deze korting wordt betaald uit het A&O Fonds Grafimediabranche. Ook voor opleidingen van machineleveranciers kan een subsidie worden verstrekt. De hoogte van deze subsidie kan oplopen tot 10% exclusief BTW.

Opleidingen waarop de subsidie van toepassing is betreft de volgende onderwerpen:
 • Sales en productiemanagement;
 • Vormgeven en webdesign;
 • Druktechnieken en procesoperator;
 • Nabewerkingstechnieken en procesoperator.

Ook voor technische opleidingen en opleiding tot leidinggevende kan een subsidie worden verstrekt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Grafimedia - Van Werk-naar-werk begeleiding
Werkgevers binnen de Grafimediabranche kunnen subsidie vanuit het Sectorplan 2016-2017 aanvragen voor de kosten van-werk-naar-werk begeleiding. Voor bedrijven die bijdragen aan het garantiefonds bedraagt de subsidie 40% van de gemaakte kosten. Voor bedrijven die niet bijdragen aan het garantiefonds bedraagt de subsidie 30% van de gemaakte kosten.

Deze regeling kan worden gecombineerd met de subsidie die wordt verstrekt vanuit het A&O Fonds Grafimedia.

Klik hier voor de regeling Subsidie mobiliteitsprojecten.

Als gedurende het begeleidingstraject blijkt dat scholing noodzakelijk is voor de overstap naar nieuw werk, dan kan voor een deel van de scholingskosten subsidie worden verstrekt.
Klik hier voor de regeling Scholingsnoodzaak.

Deze subsidie is alleen voor branche: Grafimediabranche

Groothandel - Subsidie BBL deelnemers
Werkgevers die een BBL medewerker (werken en leren) in dienst hebben/nemen krijgen de mogelijkheid om naast de landelijke subsidieregeling “praktijkleren” verletkosten van de deelnemer vergoed te krijgen. Dit zijn de kosten voor tijdsverzuim wanneer de deelnemer met de opleiding bezig is.
Voor deze BBL deelnemers komt 20% van de loonkosten (wettelijk minimum loon met een opslag van 32%) voor subsidie in aanmerking. Het GF (Groothandelsfonds) kan bedrijven hierbij ondersteunen en kan de subsidieaanvraag regelen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Groothandel

Groothandel - Subsidie Health Check
De Health check is een onderdeel van het sectorplan van het GF Groothandelsfonds en heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van vakmensen in de groente en fruitgroothandel te verbeteren. Daarom kunnen werkgevers in deze sector de kosten voor het uitvoeren van een Health Check declareren bij het GF Groothandelsfonds.

Met behulp van de Health Check krijgen medewerkers zicht in hun gezondheid en worden ze zich bewust van de relatie tussen gezondheid en employability. Werknemers worden gemotiveerd een gezondere levensstijl aan te nemen. Dit draagt bij aan verhoging van de duurzame inzetbaarheid.

Deze subsidie is alleen voor branche: Groothandel

Groothandel – Opleidingssubsidie GF Groothandelsfonds
Bedrijven in de GF sector zijn steeds meer actief met het opleiden van medewerkers. Het GF Groothandelsfonds wil de werkgevers meer eigen inbreng geven in de keuze van de opleiding en opleiders. Subsidie kan aangevraagd worden voor bedrijfsrelevante opleidingen die betrekking hebben tot kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek en commercie (inclusief taaltrainingen).
 • Voor cursussen, trainingen en opleidingen uit het huidig aanbod zoals op de website van het GF Groothandelsfonds is aangegeven geldt een subsidie van 50%
 • Voor cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek en commercie (incl. taaltrainingen), vergelijkbaar met het huidige aanbod gevolgd bij een andere opleider geldt een subsidie van 40%*
 • Voor overige cursussen, trainingen en opleidingen waarvan kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant zijn geldt een subsidie van 30%*

*Voor de laatste twee opties zal vooraf een kwaliteitscheck worden uitgevoerd door de Stichting AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling. Het formulier voor deze kwaliteitscheck staat op de website.

Deze subsidie is alleen voor branche: Groothandel

ICT - Trajecten van een WW-uitkering naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever
Trajecten van een WW-uitkering naar hetzelfde of een ander beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de kansen op een baan van personen met een WW-uitkering te bevorderen.

Kandidaten kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever in de sector ICT of op een ICT-functie binnen een krimpsector.
De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP), omscholing of bijscholing.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever of het UWV. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Let op: Bij deze regeling is het toepassen van Brug-WW mogelijk.


Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

ICT - Trajecten van overig naar hetzelfde of een ander beroep
Trajecten van overig naar hetzelfde of een ander beroep worden ingezet om de overgang van werkzoekende werklozen naar een nieuwe baan op het gebied van ICT te bevorderen. Kandidaten kunnen dus deelnemen als zij willen werken in de ICT-sector of op een ICT-functie binnen een krimpsector.

Deze maatregel is specifiek gericht op personen zonder een WW-uitkering of een baan. Kandidaten die voor dit traject in aanmerking komen en in de doelgroep ‘overig’ vallen zijn personen die op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangen, personen die geen recht hebben op een uitkering, zelfstandigen zonder personeel of herintreders.

Kandidaten kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever. De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.
Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

ICT - Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de overgang van met ontslag bedreigde werknemers of werknemers uit een krimpsector naar een andere baan te bevorderen. Hierbij gaat het er specifiek om dat kandidaten ondersteuning kunnen krijgen indien zij zich willen richten op beroepen in kansrijke sectoren zoals de sector ICT.
De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

ICT - Trajecten van werk naar een hetzelfde beroep bij een andere werkgever
Trajecten van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de overgang van met ontslag bedreigde werknemers naar een nieuwe baan te bevorderen.
Werknemers kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever. De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.

Het gaat er hierbij specifiek om dat de kandidaten gaan werken in de ICT-sector of op een ICT-functie binnen een krimpsector.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige als de nieuwe werkgever. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

Installatietechniek - BPV voor MIT en duaal HBO
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die een MIT (Middelbaar Installatietechnicus) of duaal HBO-bachelor opleiding in de installatietechniek volgt een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden, kunnen een vergoeding ontvangen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen instroom en opscholing. Voor werknemers die korter dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever geldt het instroomreglement. De werkgever kan een tegemoetkoming van maximaal €1.200,- ontvangen. De werknemer ontvangt een tegemoetkoming van maximaal €300,- per jaar. Voor werknemers die langer dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever geldt het opscholingsreglement. De werkgever kan een tegemoetkoming van maximaal €400,- bij aanvang van de opleiding ontvangen en €800,- op basis van een diploma. De werknemer ontvangt een tegemoetkoming van €300,- (op basis van een diploma).

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Begeleiding (leerling-) werknemer door 55+ (sectorplan)
Deze regeling heeft als doel het vergroten van het aantal werknemers van 55 jaar en ouder, die in het kader van de beroepspraktijkvorming een (leerling-)werknemer begeleiden die een beroepsopleiding volgt. Deze regeling is opgenomen in het sectorplan “werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector” als maatregel 4.

De werkgever kan een loonkostensubsidie ontvangen voor de (leerling-)werknemers die een BBL-opleiding volgen en die tijdens de opleiding worden begeleid door 1 of meerdere leerlingbegeleiders van 55 jaar of ouder. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal €3.376,- voor een periode van maximaal 14 maanden (gebaseerd op een fulltime dienstverband van tenminste 38 uur. Indien het dienstverband lager of de periode gedurende de looptijd van deze regeling korter is, dan wordt de vergoeding naar rato aangepast.

Let op:
Deze regeling kan niet worden gecombineerd met de andere regelingen uit het sectorplan.

Klik hier voor de instroomregeling BPV (sectorplan).

Klik hier voor de opscholingsregeling BPV (sectorplan).


Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - EVC regeling
Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diploma’s. Door kennis en ervaring van werknemers in kaart te brengen, zijn werknemers flexibeler inzetbaar binnen het bedrijf.
Er zijn twee soort EVC-trajecten beschikbaar. Binnen het EVC500-traject kunnen 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject volgen. Hiervoor kunnen werkgevers tot en met 2017 een tegemoetkoming van €1.250,- ontvangen. Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 25 werknemers het EVC500-budget kunnen aanvragen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 50 werknemers het EVC500-budget mogen aanvragen.

Maakt een werkgever gebruik van de EVC-regeling zonder begeleiding van OTIB, dan kan de werkgever maximaal €500,- ontvangen per EVC-traject. Als de kosten voor het EVC-traject lager zijn, is de tegemoetkoming ook lager. Tevens geldt dat de werkgever voor de reguliere EVC-regeling per kalenderjaar voor maximaal 20% van de werknemers een EVC-traject kan declareren.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Instroomregeling BPV (Sectorplan)
De instroomregeling is bestemd voor werkgevers die nieuwe medewerkers een BBL-opleiding laten volgen. Ter stimulering zal gedurende een bepaalde periode een loonkostensubsidie voor de BBL-leerlingen worden verstrekt. Deze regeling is opgenomen in het sectorplan “werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector” als maatregel 12.

Werkgevers kunnen per jaar voor een werknemer, die korter dan 24 maanden werkzaam is bij een bij OTIB aangesloten werkgever, een tegemoetkoming ontvangen.

Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1.000,- per jaar (gebaseerd op een fulltimedienstverband van tenminste 38 uur).

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Loopbaanworkshops voor werknemers
Medewerkers worden via loopbaanworkshops gestimuleerd hun loopbaan actief te plannen en dit plan ook uit te voeren. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van de diensten van een loopbaancoach. De loopbaancoach ondersteunt de deelnemers bij het opstellen van een Persoonlijk OpleidingsPlan. Er worden twee worshops kosteloos aan werknemer aangeboden. Het gaat om de 50+ workshop en de workshop Sterk in je Werk.
Na afloop van de workshops ontvangen deelnemers een waardebon van €500,- die zij kunnen inzetten voor scholing en ontwikkeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen middels de OSR een tegemoetkoming ontvangen voor scholingskosten. Deze vergoeding wordt verstrekt door OTIB (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf). De tegemoetkoming ligt tussen de €50,- en €150,- per werknemer, afhankelijk van de soort opleiding of cursus.

De OSR kan zowel individueel als collectief worden ingezet. Wanneer de OSR collectief wordt ingezet, wordt de tegemoetkoming berekend op het totaal aantal werknemers van het bedrijf. De tegemoetkoming voor werknemers die geen cursus volgen, kan worden ingezet voor werknemers die wel een cursus volgen. Voorwaarden voor de collectieve regeling is dat een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) wordt opgesteld en dat alle werknemers een afstandverklaring voor individuele tegemoetkoming ondertekenen.

Hiernaast kan een werkgever in 2017 eenmalig €800,- extra OSR-tegoed voor collectief gebruik ontvangen, ongeacht het aantal werknemers.

OSR Specifiek is een uitzonderingsregel. Voor cursussen die onder “duurzaam” en “specifiek” vallen, kan een extra tegemoetkoming worden ontvangen. De totale lijst van deze cursussen in terug te vinden op de website van OTIB.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BeroepsPraktijkVorming (BPV)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, een beroepspraktijkvormingsplaats (BPV) aanbieden, kunnen voor de 1- en 2-jarige opleiding een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,-. De maximale tegemoetkoming wordt in twee delen uitgekeerd, namelijk € 400,- bij aanvang van de opleiding en een eindbedrag van € 800,- op basis van het diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Opscholingsregeling BPV (sectorplan)
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie voor medewerkers die een BBL-opleiding gaan volgen waarmee zij opgeschoold worden naar een hoger niveau. Dit kan voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers. Deze regeling is opgenomen in het sectorplan “werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector” als maatregel 13.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.130,- per deelnemer per jaar (gebaseerd op een full time dienstverband van tenminste 38 uur) en wordt gedurende maximaal 1 jaar verstrekt. Indien de BBL-leerling een parttime dienstverband heeft, wordt de subsidie naar rato berekend. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten en wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon van de deelnemer bij de start van de opleiding.

Let op: de regeling is beschikbaar voor deelnemers, waarvan de BPV-overeenkomst start in de periode van 01-05- 2014 tot en met 30-04-2017. Aanmelden van een deelnemer kan tot en met 31-05-2017.


Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - OTIB Tijdelijke Regeling OSR specifiek
Werkgevers die hun werknemers een cursus uit de cursuslijst "Duurzaam" of "Specifiek" van OTIB laten volgen ontvangen binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming (€ 200,-) van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De vergoeding kan voor maximaal 250 werknemers per werkgever of concernconstructie aangevraagd worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing duurzame inzetbaarheid
Steeds meer particulieren en werkgevers vragen om verduurzaming of vergroening van de gebouwde omgeving.
Dit vraagt om praktijkopleiders en leidinggevenden monteurs die deze klantvraag herkennen en vervolgend met hun collega’s beantwoorden. Voor hen is de tweedaagse workshop Verduurzamen met energie ontwikkeld. De workshop is opgebouwd uit 2 dagen van 2 dagdelen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Scholing greenskills
Om de kennis van de met name oudere medewerker up-to-date te houden, dienen ze bijgeschoold te worden op de kennis die ze in de toekomst nodig hebben. De ontwikkelingen kennen technische aspecten en tevens economische / sociale aspecten. Voor werknemer van installatiebedrijven heeft InstallatieWerk in opdracht van OTIB de workshop Greenskills ontwikkeld. De werkgever krijgt hiervoor een loonkostensubsidie aangeboden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Werkgevers die een vrouwelijke werknemer deel laten nemen aan het project Spiegelbeeld kunnen een vergoeding ontvangen van OTIB. Dit houdt in dat de vrouwelijke werknemer van het bedrijf wordt ingezet als rolmodel voor meisjes in het voortgezet onderwijs. Wanneer de werknemer door activiteiten voor dit project overdag niet inzetbaar is, geldt een vergoeding van € 50,- per uur (incl. btw) tot een maximum van € 400,- per dag. De vergoeding wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per dag (incl. reistijd) tot een maximum van twee aaneengesloten dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Training Kwalificerend beoordelen
Vanuit het sectorplan hebben werkgevers kosteloos de mogelijkheid hun werknemers de training kwalificerend beoordelen aan te bieden.
De training kwalificerend beoordelen is een tweedaagse cursus waarin medewerkers aan de slag gaan met alle facetten van het beoordelingsproces.
De medewerker leert een eindbeoordeling voor te bereiden, te beoordelen in de praktijk en de eindbeoordeling te rapporteren. Hierbij maakt de medewerker kennis met het gebruik van een e-portfolio als logboek om vorderingen van de leerlingen bij te houden. Ook de evaluatie van het beoordelingsproces en de afspraken met het ROC komen aan bod.
Aan het eind van de cursus ontvangt de medewerker een certificaat, met de mogelijkheid van registratie als gekwalificeerd beoordelaar door Kenteq.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek - Trainingen ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen
De trainingen “ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen” en “kwalificerend beoordelen” kwalificeren praktijkopleiders in bedrijven voor het begeleiden, toetsen en examineren van BBL-leerlingen in bedrijven. De praktijkopleiders volgen de trainingen indien mogelijk samen met de docenten van het ROC waarmee het bedrijf samenwerkt. In de training worden de werkwijzen en procedures gebruikt die het betreffende ROC in de praktijk ook gebruikt zodat de training een optimale relevantie heeft voor de dagelijkse werkpraktijk. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende de cursusdagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek – Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BPV)
Werkgevers in de technische installatiebranche die een werknemer die korter dan 24 maanden in dienst is, een beroepspraktijkvormingsplaats (BPV) aanbieden, kunnen voor de 1- en 2-jarige opleiding een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal € 1.200,-.

Let op:
Voor werknemers die langer dan 24 maanden in dienst zijn kan gebruik worden gemaakt van de Opscholingsregeling BPV. Klik hier voor de regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Installatietechniek – Workshop 50 + (inclusief opleidingssubsidie)
De workshop 50+ maakt de werknemers bewust van kwaliteiten, talenten en persoonlijke mogelijkheden in de technische installatiebranche. Op basis van eigen inbreng en het van werk- en welzijnservaring gaan de werknemers onder leiding van een ervaren workshopcoach aan de slag. Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen in relatie tot oudere werknemers: Vergrijzing en ontgroening; Feiten en vooroordelen; Generatie; Vitaliteit en groei; Spanning en stress; Een eigen plan maken.

Na deelname aan de workshop ontvangt de werknemer een waardebon voor een opleidingssubsidie ter waarden van €500,- voor scholing en ontwikkeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Installatietechniek

Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Leerwerkplek voor jongeren (BBL)
Werkgevers die een BBL-er in dienst nemen voor maximaal 104 weken kunnen een bijdrage in de loonkosten ontvangen. Deze bijdrage bedraagt 20% van de loonkosten op basis van het wettelijk minimum loon, inclusief 32% opslag, conform de Regeling Cofinanciering sectorplannen. Daarnaast draagt het FCB nog een keer 20% van deze loonkosten op basis van het minimumloon erbij, zodat de totale bijdrage kan uitkomen op 40% van de loonkosten

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Tegemoetkomingsregeling gezondheids- en vitaliteitschecks
Door middel van een gezondheids- en vitaliteitscheck krijgen werknemers inzicht in hun eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Daarnaast ontvangen werknemers persoonlijk advies over hoe zij hun gezondheid en vitaliteit kunnen verbeteren. Werkgevers krijgen ook inzicht in werk gerelateerde risico’s, zodat preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.
Vanuit de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) kan een tegemoetkoming worden verstrekt van maximaal 25% van de €195,- exclusief BTW.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Kartonnage- en flexibele verpakkingen – Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling
De Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling biedt werkgevers de mogelijkheid een tegemoetkoming te ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingstrajecten. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt door de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB).

Voor niet-vakgerichte opleidingen bedraagt de subsidie 25% van de scholingskosten. Klik hier voor een overzicht van deze opleidingen.

Vakopleidingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 50% van de scholingskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Luchtvaart - Begeleiding schuldhulpverlening en coaching
Het doel van deze maatregel is stabiliteit in het leven van de medewerker bieden, beter functioneren op de werkvloer, verkleinen van het risico op chantabiliteit, behoud van werk en stabiliteit op de werkvloer. Er worden o.a. workshops schuldhulpverlening georganiseerd en schuldhulpcoaches aangesteld. Daarnaast worden er specifieke schuldhulp- en preventieve programma’s ontwikkeld voor alle medewerkers op de luchthaven. Tenslotte worden er bijeenkomsten georganiseerd op bedrijfsniveau en wordt er een nazorgtraject uitgevoerd voor deelnemers in de schuldhulpverlening.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Certificeren van vakmanschap en bijscholen van oudere werknemers zonder diploma
De kennis en vaardigheden van werknemers in functies op mbo-niveau worden vergroot door scholing en begeleiding van een praktijkcoach van een erkend leerbedrijf. De maatregel omvat drie onderdelen:

 • Aan oudere, niet-gediplomeerde medewerkers met veel werkervaring worden EVC-trajecten (erkenning verworven competenties) of portfolio-trajecten aangeboden, waardoor deze medewerkers hun reeds opgedane werkervaring en vakkennis kunnen certificeren.
 • Tweede onderdeel van de maatregel is dat deelnemers de aanvullende scholing (maatwerk) volgen middels een leerwerk-traject om hun mbo diploma te behalen.
 • Derde onderdeel hangt samen het feit dat elke deelnemer een praktijkcoach toegewezen krijgt vanuit het erkend leerbedrijf. Deze praktijkcoach is een ervaren, oudere werknemer maar van een hiërarchisch hoger niveau. Hij kan zijn meesterschap overdragen aan de deelnemer.


Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Creëren van Ieerwerkbanen, zorgen voor instroom jongeren
Het doel is het kwantitatief en kwalitatief versterken van de arbeidsmarkt door te voorzien in de actuele arbeidsvraag in de luchtvaart. Jongeren die voldoen aan de toelatingseisen van de luchthaven en van het specifieke bedrijf, kunnen deelnemen aan een leerwerktraject van een of twee jaar. Na voldoende resultaat krijgen zij een MBO-diploma. Daarnaast worden er leerwerkplaatsen gecreëerd bij erkende leerbedrijven in o.m. de security, in de horeca en in de vliegtuigindustrie. Na voldoende resultaat krijgen de deelnemers een MBO-diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Luchtvaart - Mobiliteit van werk naar werk programma’s
Opzet en uitvoering van een selectie en begeleidingssystematiek om medewerkers te begeleiden naar hun nieuwe arbeidsomgeving. Er zal een selectie en matchingsprocedure zijn om geschikte kandidaten op geschikte / beschikbare posities te krijgen. Daarnaast wordt ingezet op het begeleiden van het plaatsingsproces en zal de geplaatste medewerker in de eerste fase extern begeleid worden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Luchtvaart

Metaalbewerking - Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen, die hierdoor geschikt worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf.

Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld: werklozen, arbeidsgehandicapten, flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract en andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager van OOM, een afstand hebben tot de technische functie.

Het Jobstart traject omvat een opleidingsplan dat in samenwerking met de regiomanager van OOM wordt opgesteld en een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van de kandidaat.

De vergoeding die wordt verstrekt is eenmalig €500,- voor interne scholing en begeleiding en een vergoeding van maximaal €1.500,- voor externe scholing. Onder externe scholing valt ook een EVC-traject of een assessment.

Let op: Een Jobstart traject kan worden gecombineerd met regelingen van anderen, zoals UWV of gemeenten.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Kennisavonden
De praktijkopleider speelt een belangrijke rol in de opleiding van een nieuwe generatie vakmensen. Om leerlingen goed te kunnen coachen en begeleiden, moet de praktijkopleider op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het beroepsonderwijs.
OOM organiseert kennisavonden voor praktijkopleiders, waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere: de veranderingen in het onderwijs, tips voor de begeleiding van leerlingen, de rol van de praktijkopleider en de inzet van begeleidingsinstrumenten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2015/2016 & 2016/2017
Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- tot €4.000,- per leerling per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute,

Vergoedingen:

 • Mbo regulier (BOL in deeltijd): € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo on-the-job (BBL): € 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1; maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4 en maximaal 3 jaar voor de 3-jarige opleiding niveau 3.
 • Mbo scholingspool (BBL): € 4.000,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1; maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4 en maximaal 3 jaar voor de 3-jarige opleiding niveau 3.
 • Hbo en WO opleidingen: € 2.500,- per jaar. Maximaal 2 jaar.

Naast bovenstaande reguliere vergoedingen is er een diplomabonus van €1000,-. Deze wordt uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet afhankelijk van het behalen van het diploma.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM
Werkgevers in de metaalbewerking kunnen een bijdrage uit het Ontwikkelbudget aanvragen tot maximaal € 1.800,-. Het budget is 2 jaar geldig.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2017)
Werkgevers kunnen een persoonlijke trainingstoelage aanvragen als tegemoetkoming in de (bij)scholingskosten van werknemers. De bijdrage bedraagt 50% van de scholingskosten per persoon per jaar, tot een maximum van €750,-. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of 30% van het personeelsbestand.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HBO (OOM)
Werkgevers die bij OOM zijn aangesloten en een stageplaats bieden aan een stagiair van vmbo, mbo (BOL) en hbo, kunnen bij OOM een bijdrage aanvragen voor de begeleiding van stagiaires in een snuffelstage, een stage of een afstudeerstage.
De maximale bijdrage bedraagt €40,- per leerling per week voor maximaal 20 weken per schooljaar. De bijdrage per stagemaand is gebaseerd op een vijfdaagse stageweek. Bij minder dagen per week is de vergoeding evenredig lager.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Werkgevers die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren.

Let op: EVC-trajecten voor hef-, hijs-, en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metaalbewerking

Metalektro - Leervoucher loopbaanontwikkeling
De leervoucher kan worden ingezet om medewerkers van metalektrobedrijven te ondersteunen bij het volgen van trainingen gericht op de ontwikkeling van de loopbaan.

De Leervoucher is beschikbaar via A+O Metalektro of via de loopbaancoaches van de vakbonden. De Leervoucher is maximaal €1.500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Ontwikkelen hr-verantwoordelijke
De hr-verantwoordelijke binnen een bedrijf staat voor complexe vraagstukken rondom vergrijzing, ontgroening, automatisering en robotisering. A+O Metalektro biedt voor deze medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen binnen deze vraagstukken. De vergoeding bedraagt 50% van de kosten voor een training, intervisie en/of individuele coaching, tot een maximum van €2.500,- per hr-verantwoordelijke.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Ontwikkelen praktijkopleider
Werkgevers kunnen (ervaren) werknemers inzetten als praktijkopleider. A+O Metalektro biedt de mogelijkheid om deze werknemers een gerichte training of opleiding aan te bieden. De vergoeding voor een externe praktijkopleiderstraining of –opleiding bedraagt maximaal €1.500,-

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Persoonlijk OpleidingsBudget (POB)
Werkgevers kunnen investeren in de (loopbaan)ontwikkeling van werknemers. Deze regeling is een experiment vanuit A+O-Metalektro. Het doel van de regeling is enerzijds de leercultuur binnen een metalektrobedrijven stimuleren en anderzijds te onderzoeken in hoeverre een POB een werknemer aanzet om zich verder te ontwikkelen. Deelnemers aan deze regeling dienen mee te werken aan dit onderzoek.
Een POB kan worden toegekend aan maximaal 2.000 werknemers en bedraagt €1.000,- per werknemer. Het budget kan besteed worden gedurende 1 jaar.

Let op:
Werkgevers dienen een POB aan te vragen voor afgebakende werknemersgroepen van minimaal 20 en maximaal 100 werknemers.


Let op: De aanvraagtermijn loopt tot en met 31-10-2017.


Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Scan of advies loopbaanontwikkeling
Een scan of advies loopbaanontwikkeling kan inzicht geven in de talenten en loopbaanmogelijkheden van werknemers. A+O Metalektro stelt een vergoeding beschikbaar voor werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid bieden om aan de slag te gaan met hun persoonlijke loopbaanontwikkeling.

De vergoeding bedraagt 50% van de externe kosten voor een loopbaanscan, -advies of -coaching, tot een maximum van €500,- per aanvraag. Er kunnen maximaal 2 aanvragen per werknemer worden ingediend.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Stagevergoeding
Werkgevers in de metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau, kunnen een vergoeding ontvangen van maximaal €70,- per vier weken, bij een voltijdstage van 40 uur per week. De duur van de stage is minimaal twee aaneengesloten maanden en maximaal twaalf aaneengesloten maanden. De vergoeding kan dus oplopen tot maximaal € 840,-. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Er geldt een maximaal aantal te vergoeden stages per werkgever, per kalenderjaar. Voor een bedrijf minder dan 250 medewerkers worden maximaal 10 stages vergoedt, voor 250 tot 500 medewerkers zijn dit maximaal 15 stages. Voor een werkgever met 500 tot 1000 medewerkers zijn dit maximaal 20 stages en voor een werkgever met meer dan 1000 werknemers worden maximaal 30 stages vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Training persoonlijke vaardigheden
Werknemers zijn duurzamer inzetbaar als zij naast vaktechnische kennis ook beschikken over de juiste persoonlijke vaardigheden. A+O stelt een vergoeding beschikbaar voor werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid bieden een persoonlijke vaardigheidstraining te volgen. Het gaat hierbij om trainingen zoals bijvoorbeeld communicatie, samenwerken, leren plannen en organiseren, omgaan met stress etc.

De vergoeding bedraagt 50% van de externe kosten voor een training persoonlijke competenties en vaardigheden, tot een maximum van €300,- per aanvraag.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Werkgevers in de metalektro die werknemers een deeltijd beroepsopleiding aanbieden op MBO of op HBO/WO niveau, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen van € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee aaneengesloten studiejaren per opleiding.
Voor de assistent opleiding (MBO niveau 1), geldt de vergoeding voor één jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding BBL-leerplekken
Als werkgever ontvangt u een vergoeding voor het in dienst nemen van een leerling werknemer die een bbl-traject volgt. Hierdoor kan de werkgever in de toekomst blijven beschikken over goed opgeleide medewerker(s) voor het bedrijf. Op deze wijze laat de werkgever bbl-leerlingen bovendien kennismaken met de werkvloer en helpt mee jongeren te motiveren voor een technisch beroep.

Er wordt een basisbedrag van € 3.000,- per studiejaar.

De maximale duur van de vergoeding is afhankelijk van de soort opleiding.
Voor de mbo assistentopleidning (bbl-niveau I) wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo basisberoepsopleiding (bbl-niveau III) wordt maximaal 2 jaar vergoed.
Voor de mbo bbl-niveau II naar III wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo vakopleiding (bbl-niveau III) wordt maximaal 3 jaar vergoed.
Voor de mbo bbl-niveau III naar IV wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo middenkaderopleiding (bbl-niveau IV) wordt maximaal 4 jaar vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een HBO duale opleiding volgen kunnen een vergoeding ontvangen van stichting A+O Metalektro. Deze maatregel uit het sectorplan Metalektro heeft tot doel het stimuleren van het beschikbaar stellen van extra leerwerkplekken voor leerling werknemers in het HBO. Door de cofinanciering vanuit het sectorplan kunnen werkgevers die leerwerkplekken aanbieden in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal € 3.000,- per studiejaar.
De maximale duur van de vergoeding door stichting A+O voor de opleding verschilt per type opleiding. Dit betreft voor het opleidingstype Associate degree (ad) en voor het opleidingstype ad naar hbo-duaal maximaal 2 jaar. Voor het opleidingstype hbo-duaal wordt maximaal 4 jaar vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Metalektro - Vergroten zij- en BBL-instroom (ZBI)
Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op MBO niveau II, III en IV, kunnen bij stichting A+O Metalektro een vergoeding voor de begeleiding op de leerwerkplek aanvragen.
Voor de periode 1 februari 2015 tot 1 juli 2016 bedraagt de vergoeding maximaal € 3.350,00 (inclusief de additionele vergoeding) per leerling-flexkracht per studiejaar. Als de opleiding start in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017 bedraagt de vergoeding maximaal 2/3 van de geldende hoogte voor de bbl-vergoeding. De vergoeding voor reguliere bbl-plekken is €3.000,-. De vergoeding vanuit deze regeling is dus maximaal €2.000,- per leerling-flexkracht per studiejaar.

De maximale duur van de vergoeding is afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd. Voor mbo basisberoepsopleiding (bbl-niveau II) en mbo middenkaderopleiding (bbl-niveau IV) is de vergoeding maximaal 2 jaar. Voor de mbo vakopleiding (bbl-niveau III) is de vergoeding maximaal 3 jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Metalektro

Meubelindustrie - Bonus BBL 3
Werkgevers die zijn aangesloten bij het sociaal Fonds Meubelindustrie en premie afdragen voor medewerkers die een diploma hebben gehaald in de Beroeps Begeleidende Leerweg op niveau 3, kunnen deze medewerkers een prestatiebonus laten aanvragen. De medewerkers kunnen de prestatiebonus van €500,- zelf aanvragen bij het Expertisecentrum Meubel (ECM).

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL 4 en Hbo-opleidingen
Werkgevers die werknemers een BBL 4 of een HBO-opleiding laten volgen en hiervoor betalen kunnen aanspraak maken op een ‘diplomavergoeding’. Deze vergoeding bedraagt €720,- en wordt éénmalig uitgekeerd wanneer de werknemer de opleiding volledig heeft afgerond.
Indien de werknemer de opleiding zelf heeft bekostigd, wordt de diplomavergoeding aan de werknemer zelf uitgekeerd.

Let op:
Voor de Hbo-Ad Technische bedrijfskunde die bij Fontys Hogeschool Eindhoven en Hogeschool Windesheim in Zwolle gevolgd kan worden is deze diplomavergoeding niet van toepassing. Deze opleiding valt onder de Hbo-Ad Subsidieregeling.
Klik hier voor de regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - ECM Academy
Werkgevers die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubelindustrie en premie afdragen kunnen medewerkers cursussen en trainingen van ECM Academy aanbieden met 80% branchesubsidie.
De ECM Academy biedt een breed scala aan cursussen en trainingen voor medewerkers op ieder niveau. Er worden zowel online cursussen als praktijktrainingen aangeboden en bij de meeste cursussen/trainingen is het ook mogelijk om ze incompany aan te bieden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - ECM Academy Online
Werkgevers die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubelindustrie en premie afdragen, kunnen medewerkers vier verschillende online cursussen van ECM Academy gratis aanbieden.
Een werknemer die aangemeld wordt krijgt een licentie voor één jaar om alle online-cursussen uit het pakket gratis te kunnen volgen. Er worden vier verschillende cursuspakketten aangeboden;

• Algemeen
• Computer en taal
• Management
• Gezond en Vitaal

Deelnemers starten met één pakket en kunnen daarna nog een van de andere pakketten volgen. Bijna alle cursussen kunnen worden afgesloten met een toets en een certificaat.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - EVC traject
Met EVC worden competenties, ervaringen en opleidingen van een medewerker geïnventariseerd, beoordeeld (aan de hand van de landelijke standaard voor de meubel- en interieurbouw), erkend en vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Gezondheidscheck d.m.v. werkvermogensmonitor
Hoe gezond zijn werknemers in de sector? Dit is mede bepalend voor het werkvermogen dat gezamenlijk kan worden ontwikkeld. Om dit vermogen te meten en zichtbaar te maken, is een WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Aan de hand van de uitkomsten kunnen specifieke maatregelen worden ingezet om het werkvermogen te optimaliseren en zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Uitvoerder is de SSWM. De WerkVemogensMonitor® en meer informatie hierover wordt eind september beschikbaar gemaakt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Praktijkopleider
In de meubelindustrie en interieurbouw ondersteunt een praktijkopleider de werknemers die een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Om als praktijkopleider erkend te worden, kan de betreffende werknemer de vierdaagse training praktijkopleider van HMC Cursus &Training volgen. Deze training kost € 1.050,- excl. BTW.
Het ECM (Expertise Centrum Meubel) vergoedt van deze cursuskosten € 890,-, en eveneens de verlet- en reiskosten. De training moet dan wel volledig doorlopen zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Scholingssubsidie
Werkgevers in de meubelindustrie die medewerkers een cursus, training of opleiding laten volgen, komen in aanmerking voor scholingssubsidie. De gevolgde training of scholing kan variëren maar moet wel altijd gericht zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.

Per werknemer wordt per jaar het volgende vergoed:
 • cursuskosten: maximaal € 10,00 per uur / € 80,- per dag;
 • maximale vergoeding per werknemer per jaar: € 720,00.
 • voor cursussen en/of opleidingen van langer dan 1 jaar wordt slechts éénmaal subsidie van € 720,00 uitgekeerd.
 • voor schriftelijke cursussen wordt éénmalig een subsidie van maximaal € 720,00 uitgekeerd per jaar (75% van de cursuskosten)


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidie Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde, SSWM
Wanneer een werknemer de 2-jarige deeltijdopleiding Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde volgt bij Fontys Hogeschool in Eindhoven of Hogeschool Windesheim in Zwolle, wordt een deel vergoed. De bedragen die per jaar vergoed worden zijn (maximaal 2 jaar):
- Collegegeld: € 1.600,- per jaar.
- Leermiddelen: € 400,- per jaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw die een werknemer de Training Praktijkopleider van HMC Cursus & Training aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de cursuskosten en de verlet- en reiskosten.
Deze vierdaagse training kost € 1.050,- excl. BTW. De SSWM vergoedt van deze cursuskosten € 890,- en de verlet- en reiskosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Tegemoetkoming studiekosten BBL 2016-2017
Indien medewerkers een BBL-opleiding volgen op niveau 1, 2 of 3 dan kan een vergoeding voor de aangeschafte lesboeken worden aangevraagd bij ECM (Expertise Centrum Meubel).

Per werknemer wordt per opleiding het volgende vergoed:
BBL niveau 1 - € 80,00
BBL niveau 2 - € 300,00
BBL niveau 2 bij overname boeken - € 120,00
BBL niveau 3 - € 420,00

Let op! Als de leerling een BBL 2 niveau opleiding afgerond heeft, en daarna verder gaat met BBL niveau 3, dan is er geen recht meer op de tegemoetkoming voor niveau 3.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Van werk naar werk
Deze maatregel betreft de toepassing van een reeds bestaande mobiliteitsscan voor een medewerker die zijn / haar baan heeft verloren, plus de aansluitende bemiddelingsactiviteiten om deze medewerker naar ander werk te begeleiden. De tijdsduur is vier tot zes maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De kosten voor het traject worden volledig vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Meubelindustrie - Vergoeding Loonverlet BBL3
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
 • Werkelijk verzuimde uren. Per verzuimd uur wordt het bruto uurloon exclusief werkgeverslasten vergoed.
 • Het maximum aantal uren per dag dat vergoed wordt is 8.
 • Het bruto uurloon wordt gemaximeerd op het cao loon, schaal C voor de leeftijd die een leerling heeft op 1 september van het betreffende schooljaar.
 • Uren buiten de reguliere werktijden worden niet vergoed.
 • Het aantal dagen per schooljaar waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is gemaximeerd op 38. Per leerling kan voor de gehele opleiding maximaal 76 dagen vergoeding worden aangevraagd. Een leerling kan slechts voor één opleiding BBL3 gebruik maken van deze regeling.


Deze subsidie is alleen voor branche: Meubelindustrie

Mobiliteitsbranche - Bijscholing voor leermeesters
Leermeesters hebben een groot aandeel in de opleiding van leerlingen. Bijscholing voor leermeesters is beschikbaar op verschillende onderwerpen. Op bijscholingen door Innovam is een subsidie beschikbaar vanuit OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf). De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort opleiding.
De vorm van de bijscholing kan wisselen van E-learning tot training of een combinatie van beiden. Als bijscholing zijn de volgende trainingen beschikbaar:
- Hoe selecteer ik de beste leerling (evt. inclusief praktijk)?
- Hoe combineer ik mijn werk met mijn taken als leermeester?
- Hoe draag ik kennis en vaardigheden over aan leerlingen?
- Hoe beoordeel ik mijn leerling?
- Hoe ga ik om met leerlingen met een leer- en gedragsstoornis?
- Hoe werk ik samen met jonge collega’s?
- Hoe ziet het onderwijs in de mobiliteitsbranche er uit?
- Omgaan met je leerling, wat werkt en wat niet.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - EVC-traject
Werkgevers in de mobiliteitsbranche kunnen hun medewerkers kosteloos een EVC-traject aanbieden. Met het EVC krijgt de werkgever snel inzichtelijk wat de kwaliteiten zijn die de werknemer in de loop der jaren heeft opgedaan. Het maakt zichtbaar wat in de praktijk is geleerd.

De werknemer krijgt een EVC-traject aangeboden bij het IBKI (Examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche). Deze procedure is er voor technici in de auto-, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Daarnaast is EVC er ook voor receptie- en verkoopmedewerkers in de mobiliteitsbranche.

Dit EVC-traject is ontwikkeld in opdracht van OOMT. OOMT vergoedt de volledige kosten van het EVC-traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Leermeesteropleiding
Werkgevers in de Mobilliteitsbranche kunnen een medewerker scholen tot leermeester. Het deskundig begeleiden van een leerling is een specifieke vaardigheid. Op Leermeesteropleidingen door Innovam is een subsidie beschikbaar vanuit OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf).

De vorm van de opleiding wisselt, afhankelijk van het type leermeester. De volgende opleidingen zijn beschikbaar:
- Leermeester op de werkplaats.
- Leermeester in een tweewielerbedrijf.
- Leermeester in Management Sales.
- Leermeester in een tankstation en wasbedrijf.

De hoogte van de subsidie vanuit OOMT is afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Werkgevers in de Mobiliteitsbranche kunnen hun leerling-werknemers laten deelnemen aan een regionale praktijktraining (RPT) bij Innovam. In de RPT wordt praktijktraining en aanvullende theorie gegeven over een specifiek onderdeel van de autotechniek. Op RPT door Innovam is een subsidie beschikbaar vanuit OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf).


De RPT is beschikbaar voor elk niveau. De volgende RPT zijn beschikbaar:
- Personenauto Onderhoud
- Personenauto Reparatie
- Personenauto Diagnose
- Bedrijfsauto Onderhoud
- Bedrijfsauto Reparatie
- Bedrijfsauto Diagnose
- Diagnose Gevorderd
- Verbrandingsmotortechnicus
- Fietstechnicus en Eerste Fietstechnicus

De hoogte van de subsidie vanuit OOMT is afhankelijk van de RPT die wordt gevolgd.

Deze subsidie is alleen voor branche: Mobiliteitsbranche

Recreatie - Tegemoetkoming op cursuskosten
Werkgevers in de recreatiebranche kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor scholing van werknemers. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt door KIKK recreatie (handelsmerk van Stichting Sociaal Fonds Recreatie).

Per werknemer is er een budget beschikbaar van maximaal €400,- (exclusief BTW en verletkosten. Het totale budget voor de werkgever wordt bepaald a.d.h.v. de loonsom. < a href="http://kikk-recreatie.nl/opleiden-en-ontwikkelen/subsidies/tegemoetkoming-op-cursuskosten/" target="_new">Klik hier voor de berekening van het bedrijfsbudget.

Deze subsidie is alleen voor branche: Recreatie

Recreatie - Tegemoetkoming op opleidingskosten (BBL)
Werkgevers in de recreatiebranche kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Deze tegemoetkoming is geschikt voor medewerkers die een BBL-traject volgen, maar ook voor medewerkers die al werkzaam zijn in de recreatiesector en een aanvullende opleiding willen volgen. De tegemoetkoming wordt verstrekt door KIKK recreatie (handelsmerk van Stichting Sociaal Fonds Recreatie).

Per werknemer/leerling is er een budget beschikbaar van maximaal €400,-. Het totale budget voor de werkgever wordt bepaald a.d.h.v. de loonsom.

Deze subsidie is alleen voor branche: Recreatie

Rijksoverheid - Schoolleiderstegemoetkoming
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs, tot een maximum van €31.360,-. Het bedrag per studieverlof voor het (voortgezet) speciaal onderwijs bedraagt €53,- per uur, tot een maximum van €33.920,-.

De aanvraag kan worden ingediend van 1 april tot en met 15 oktober, voorafgaand aan de opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Rijksoverheid - Teambeurs primair onderwijs
De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding en de subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Let op:
De subsidie is nog niet vast gesteld. Naar verwachting vind de vaststelling plaats in april 2017.

De aanvraagperiode is van 1 mei tot en met 15 oktober 2017.


Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten
Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen voor een (vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer. Klik hier voor een overzicht van de opleidingen en de bijdragen in 2017.

De bijdrage in de opleidingskosten is een vast (netto) bedrag per werknemer. De bijdrage is afhankelijk van de opleiding en kan variëren van €140,- tot €1.400,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBL-opleidingen. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, licentie, boeken en materialen. Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld bedraagt in 2017 100%. De subsidie voor de licentie, boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar dan tot een bepaald maximum. De maximale subsidie voor BBL-niveau 1 is €172,-, voor BBL-niveau 2 is dit €593,- en voor BBL-niveau 3 en 4 is de maximale subsidie €361,-. De diplomasubsidie bedraagt in 2017 €460,- per diploma.

Let op:
Er geldt een uitzondering indien de opleiding reeds voor 01-01-2017 is voltooid of indien op 01-01-2017 de maximale duur van 4 schooljaren is overschreden. Klik hier voor meer informatie.

Let op:
Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor examenmateriaal


Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van cursussen en trainingen. De subsidie vergoed cursuskosten en verleturen. In 2017 wordt 75% van de cursuskosten excl. btw met een maximumbedrag van €345,- per deelnemer per cursus vergoed na afronding van de cursus.
Verleturen (gebaseerd op het bruto uurloon en maximaal 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed, met een maximum van 2 werkdagen per medewerker per kalenderjaar, tenzij het bestuur op basis van een door de werkgever vóór aanvang van de cursus ingediend opleidingsplan of ingediende subsidieaanvraag anders beslist.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van een EVC-traject. Er wordt maximaal € 300,- per deelnemer per volledig uitgevoerd EVC-traject vergoed. De uitbetaling vindt plaats na afronding van het traject.

Deze subsidie is alleen voor branche: Slagersbranche

Timmerindustrie - EVC regeling
Werkgevers in de Timmerindustrie kunnen voor hun werknemers een EVC-traject inzetten. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Kennis en vaardigheden van de medewerker worden getoetst en omschreven zodat hiermee werk- en denkniveau aangetoond kan worden. Dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Werkgevers kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Indien de werkgever onder de cao Timmerindustrie valt, worden de kosten (excl. btw) 100% gesubsidieerd door de SSWT (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie).

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Timmerindustrie - SSWT Subsidie
De SSWT (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie) stimuleert werkgevers werknemers (bij) te scholen. Vanuit het S&W-fonds (Sociaal & Werkgelegenheid Fonds) worden subsidies verstrekt aan werkgevers waarvan de werknemers scholing volgen.

De subsidie bedraagt maximaal €1.650,- per persoon per jaar. Dit is opgebouwd uit subsidie voor cursuskosten (€71,- per dagdeel, maximaal €142,- per persoon per dag, maar nooit meer dan de werkelijke kosten) en subsidie voor verletkosten (€18,- per uur, maximaal €135,- per persoon per dag). Per werkgever wordt een bedrijfsbudget vastgesteld, dat is afhankelijk van het aantal werknemers in het bedrijf.

Deze subsidie is alleen voor branche: Timmerindustrie

Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
De sector Transport en Logistiek kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Daarom wordt er door SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) subsidie verstrekt op opleidingen op het gebied van veiligheid. Voor branchekwalificerende opleidingen op het gebied van veiligheid wordt een extra hoge subsidie verstrekt. De opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in een online overzicht. Klik hier voor het overzicht.

Het subsidie bedrag is maximaal €100,- tot €150,-, maar nooit meer dan de werkelijke kosten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig en is het ook belangrijk dat werknemers goed opgeleid blijven.
Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.
Indien u dus als werkgever uw (toekomstige) medewerkers wilt opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma kunt u subsidie aanvragen bij het subsidiepunt van de SOOB.
De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie.

Het subsidiebedrag verschilt per opleiding en loopt van € 50,- tot maximaal € 4.660,-.

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare opleidingen met subsidie.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
De Stichting Opleidings- Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) vindt het belangrijk dat chauffeurs op tijd de code 95 op het rijbewijs behalen. Code 95 is de vervanging van het chauffeursdiploma en is voor iedereen verplicht die beroepsmatig als vrachtautochauffeur rijdt, voor zover er geen vrijstelling geldt. Er geldt nascholingscyclus van 5 jaar. Daarin moet door middel van 35 uur nascholing de Vakbekwaamheid aangetoond worden.
Om dit te ondersteunen is er per chauffeur, per jaar € 100,- subsidie voor praktijkdagen voor code 95 beschikbaar.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Transport & Logistiek - Subsidie voor Rijopleidingen
De economie trekt aan en hierdoor zijn er de komende jaren veel nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is er subsidie beschikbaar voor het opleiden van bestaande medewerkers (doorstroom) en nieuwe medewerkers (zij-instroom) tot vrachtwagenchauffeur.

Wilt u medewerkers opleiden die nog niet bij u in dienst zijn? Ook dan draagt SOOB voor 80% bij in de opleidingskosten van alle onderdelen van de rijopleiding.
Wilt u medewerkers die al bij u in dienst zijn, opleiden tot chauffeur? SOOB draagt bij in uw opleidingskosten en verstrekt subsidie op alle onderdelen van de rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u 35% subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren.

De subsidiabele uurprijs en het maximaal aantal opleidingsuren verschilt per opleiding.

Klik hier voor een overzicht.

Deze subsidie is alleen voor branche: Transport en Logistiek

Uitzendbranche - EVC-traject flexkrachten
EVC staat voor Erkennen van -eerder- Verworven Competenties of voor Ervaringscertificaat. Met een EVC-traject kunnen de kennis en vaardigheden in beeld worden gebracht die mensen op een bepaald moment hebben. Uitzendorganisaties die hun flexkrachten een EVC-traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van STOOF. Vanaf 1 januari 2017 vergoedt STOOF de feitelijke kosten tot maximaal €1.500,-. Voor deze vergoeding dient de uitzendorganisatie een reservering te maken via het Opleidingsportal van STOOF vóór 31 januari.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Uitzendbranche - Scholingsvouchers
Om uitzendkrachten een aanzet te geven tot een leven lang leren, enthousiast te maken om verder te leren en duurzaam inzetbaar te houden geeft STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) scholingsvouchers uit. STOOF stelt in 2017 in totaal 900 scholingsvouchers beschikbaar. Het reserveren en op naam zetten van scholingsvouchers gebeurd in tijdvakken. De tijdvakken worden gepubliceerd op de website van STOOF. De voucher heeft een waarde van maximaal €500,- exclusief BTW.

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Een werkgever in de Vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen, kan in aanmerking komen voor een subsidie vanuit STOOV(Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: Vaktechnisch; Arbo & Veiligheid; Magazijn & Expeditie; Communicatie, commercie en management; en Overige cursussen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort scholing, maar ligt in ieder geval tussen de 50% en 100% van de kosten. De specifieke scholingen en subsidies zijn terug te vinden in de Cursuscatalogus van STOOV.

Klik hier voor de catalogus.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vlakglasbranche

Vleessector - Employability
Het doel van deze subsidie is om door middel van opleidingen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Een werknemer kan in aanmerking komen voor een bijdrage in de scholingskosten ter hoogte van maximaal € 500,-- per jaar (maximaal € 1.000,-- per twee jaar). Deze bijdrage wordt verstrekt door het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). Onder scholingskosten wordt ook de noodzakelijke tijd voor het afleggen van een examen verstaan, voor zover dit binnen het reguliere arbeidsrooster van de werknemer valt . Overige verleturen worden niet vergoed.
Een werknemer kan eenmaal in de vijf jaar een loopbaanadvies verzoeken. Dit loopbaanadvies mag maximaal € 750,-- kosten.

EVC- en loopbaantrajecten kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage via de employabilityregeling.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Een werkgever die een jongere van 16 jaar of ouder in dienst neemt en opleidt, kan een subsidie ontvangen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft.
De opleidingssubsidie is onderverdeeld in een leeftijdssubsidie en een opleidingssubsidie.

De Leeftijdssubsidie bedraagt in het 1e jaar (opleiding BBL) € 1.200,- per leerling. In het 2e opleidingsjaar wordt € 600,- uitgekeerd.

De diplomasubsidie vergoedt de diplomatoeslag van € 204,- die een werkgever aan de leerling uitkeert bij het behalen van een NT2 certificaat, een BBL niveau 1 of 2 diploma. Indien een leerling een jaar na het behalen van het diploma nog bij dezelfde werkgever in dienst is, betaalt deze een eenmalige diplomatoeslag van € 272,- bruto. Ook deze diplomatoeslag wordt door het Fonds vergoed.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Een werkgever die investeert in opleidingen voor zittende werknemers t.b.v. doorstroom, kan een vergoeding krijgen voor de kosten van ingezette opleidingen. Deze vergoeding wordt verstrekt door het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). Om hiervan gebruik te kunnen zal de werkgever een opleidingsplan moeten indienen. De cursus 'Nederlands op de werkvloer' zal hiervan een integraal onderdeel moeten vormen . De werkgever is verplicht deze cursus aan te bieden.

De hoogte van de subsidie is verschillend per opleidingssoort:

Functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd.

Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd.

HBO-opleidingen:
Het subsidiepercentage en de beoordeling is zoals hierboven beschreven (functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden). De maximale subsidie bedraagt € 1.000,- per opleiding.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
De Subsidie Leerwerkplekken is beschikbaar voor werkgevers die jongeren (16 tot 27 jaar) een leerwerkplek aanbieden. Deze jongeren dienen onder de doelgroep van de Participatiewet te vallen, Zij hebben beperkende mogelijkheden, maar zijn met ondersteuning wel bemiddelbaar naar reguliere banen in de vleessector. De werkgever kan deze jongeren een leerwerkplek aanbieden voor de periode van 3 maanden, met de intentie om hen na afloop een dienstverband aan te bieden. De subsidie voor deze periode is €1.500,-. Voor een kortere periode leerwerkplek zal de subsidie naar rato per maand worden uitgekeerd. Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
Wanneer de leerling na 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever, ontvangt deze een aanvullende subsidie van €500,-.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Het Stichting Fonds Collectieve Belangen Vlees (FCB vlees) financiert projecten die bijdragen aan haar algemene doelstelling.
Deze algemene doelstelling bestaat uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de Vleeswarenindustrie in de meest ruime zin.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Een EVC-traject wordt ingezet om eerder verworven competenties vast te leggen in een ervaringscertificaat. Een werkgever die het een werknemer mogelijk maakt een EVC-traject te doorlopen kan 50% van de kosten van dit EVC-traject vergoed krijgen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). De kosten van een interne assessor zijn ook 50% subsidiabel met een maximum van € 625,- per werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Vleessector - Verletkostenvergoeding
Een werkgever die verletkosten heeft i.v.m. in de onderneming werkzame vakbondskaderleden die deelnemen aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding kunnen hiervoor een vergoeding krijgen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector).

De verletkostenvergoeding is gelijk aan het salaris per uur x het aantal verleturen van de betreffende werknemer.

Deze subsidie is alleen voor branche: Vleessector

Voortgezet onderwijs - Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een vergoeding krijgen voor scholing van medewerkers. Deze vergoeding wordt verstrekt door Voion (Voortgezet Onderwijs in ontwikkeling; het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs). Het doel van deze maatregel is het ontwikkelen van gesprekskringen en ontwikkelnetwerken binnen de school om ervaring op te doen met het in gemeenschappelijkheid (leiding-medewerkers, medewerkers onderling) werken aan relevante thema’s. De focus binnen de gesprekskringen ligt op onderwijskundige of organisatorische vraagstukken met bijzondere aandacht voor de professionele houding, professionele samenwerkingsrelaties en daartoe benodigde vaardigheden.

Een externe procesbegeleider kan ingehuurd worden om binnen de school gesprekskringen/ontwikkelnetwerken op te richten. Om de duurzaamheid van de maatregel te bevorderen, kan per school een aantal medewerkers opgeleid worden tot coach en wordt een aantal teamleiders geschoold op HR-vaardigheden.
De vergoeding bedraagt:

 • 50% van de kosten voor een externe procesbegeleider.
 • 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding integraal HR voor leidinggevenden.
 • 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding tot coach/begeleider.


Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voortgezet onderwijs - Gesprekstraining voor leidinggevenden en medewerkers
Door middel gesprekstrainingen worden leidinggevenden en medewerkers getraind in het adequaat voeren van een gesprek. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt vanuit het Sectorplan VO door Voion (Voortgezet Onderwijs in ontwikkeling; het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs). Het accent van de training ligt op ontwikkelingsgerichte gespreksvoering, op feedback-technieken en op omgaan met weerstand. Het karakter van de gesprekstraining kan verschillen: verzuimgesprekken, gesprekken in kader van gesprekkencyclus, loopbaanoriëntatie- of mobiliteitsgesprekken, etc.

De vergoeding bedraagt:
-50% van de (verlet)kosten voor een gesprekstraining voor maximaal 8 medewerkers.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voortgezet onderwijs - Opleiding integraal HR voor leidinggevenden
Door middel van een leiderschapstraining worden leidinggevenden bewust gemaakt van hun leiderschapsstijl en wordt een transformationele, coachende en stimulerende vorm van leiding geven gestimuleerd. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt vanuit het Sectorplan VO door Voion (Voortgezet Onderwijs in ontwikkeling; het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs).

De vergoeding bedraagt:
- 50% van de (verlet)kosten voor een opleiding integraal HR voor leidinggevenden.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Voortgezet onderwijs - Training intervisie voor leidinggevenden en medewerkers
In deze training gaan medewerkers, onder begeleiding van een externe gespreksleider/trainer, vanuit de eigen beroepspraktijk en beroepshouding met elkaar in gesprek over hun persoonlijke of onderwijskundige ambities en over de moeilijkheden die men daarbij ervaart. Het met collega’s delen hiervan tot op het persoonlijke niveau is de inzet van deze training. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt vanuit het Sectorplan VO door Voion (Voortgezet Onderwijs in ontwikkeling; het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs).

De vergoeding bedraagt:
- 50% van de (verlet)kosten voor de intervisietraining.

Deze subsidie is alleen voor branche: Onderwijs

Welzijn - Scholing werknemers in de jeugdzorg
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van hun medewerkers. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 25% van de scholingskosten, evenals de sociale partners via FCB. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €750,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Welzijn - Scholing werknemers in de Kinderopvang
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van hun medewerkers. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 50% van de scholingskosten. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €600,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Welzijn - Scholing werknemers in welzijn
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor scholing van professionals, staf en management. De scholing is vooral gericht op competentieverbreding van medewerkers.

Voor scholing betaalt de werkgever per deelnemer minimaal 50% van de scholingskosten. De overheid draagt 50% bij. De maximale financiële bijdrage per deelnemer is €600,-. Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie is alleen voor branche: Welzijn

Woningcorporaties - Algemene scholing
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het opleiden van hun medewerkers. Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van algemene scholing en kwalificerende opleidingstrajecten aan medewerkers in de functiegroepen verhuur, verkoop en bemiddeling, woning-, wijkbeheer en leefbaarheid, technisch toezicht, projectvoorbereiding, projectontwikkeling en management. Kwalificerende trajecten zijn mogelijk bij MBO techniek, MBO Secretariaat en MBO Facilitaire Dienstverlening, bij HBO Elektrotechniek en bij WO Informatica en Bestuurlijke Informatiekunde. Medewerkers die onder startkwalificatieniveau zitten, krijgen een scholingsaanbod om op kwalificatieniveau te komen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Woningcorporaties

Woningcorporaties - EVC-traject
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor een Ervaringscertificaat ( EVC) van medewerkers. De maatregel is gericht op het aanleren van algemene competenties en de uitvoering van Erkenning van Verworven Competenties (EVC)- trajecten. Dit bevordert de doorstroom van een medewerkers naar een andere functie. De maatregel is gericht op medewerkers waarmee functieverandering is overeengekomen in een niet-vrijblijvend individueel groeiplan.

Deze subsidie is alleen voor branche: Woningcorporaties

Zorg - Beschikbaarheidsbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot specialist ontvangen een vergoeding voor een specialistenopleiding. Het gaat om:
Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist:

 • de vervolgopleiding tot de 27 erkende medisch specialismen, de technische zorgspecialismen, de tandheelkundige specialismen, overige specialismen, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog in bepaalde instellingen;
 • de vervolgopleidingen.

Ziekenhuisopleidingen:
Vervolgopleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.

Er zijn een maximaal aantal instroomplaatsen en doorstroomplaatsen.

Let op: aanvragen dienen voor 01-10-2015 ingediend te worden.


Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere middellange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 8 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Competentiescans studieadvies
Door middel van de competentiescan krijgen medewerkers een beter inzicht in hun kennis en ervaring en worden medewerkers in de gelegenheid gesteld te werken aan de verdere ontwikkeling van hun competenties. Ook wordt dit instrument ingezet om te toetsen of medewerkers voldoen aan de kennis en kunde die (in de toekomst) gevraagd wordt en waar ontwikkelpunten liggen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - EVC-trajecten
Binnen het kader van deze maatregel kunnen vakkrachten een EVC-traject volgen waardoor ze beter aansluiten bij de vraag en behouden kunnen blijven voor de sector. Middels een EVC-traject worden eerder verworven competenties van medewerkers aangetoond. Daardoor zijn ze inzetbaar op een hogere of bredere functie, waardoor de eigenwaarde wordt verhoogd en de medewerkers uiteindelijk een betere/stabielere positie hebben op de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Intensieve mobiliteitstrajecten van 4 tot 6 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Korte mobiliteitstrajecten van 2 maanden
Het landelijke plan zet in op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten binnen de zorgsector en op intersectoraal niveau. Het gaat om de bekostiging van concrete mobiliteitstrajecten van medewerkers. Met ontslag bedreigde werknemers en boventallige medewerkers worden ondersteund in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de zorgbranches als buiten de zorg.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen
Er is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Daarvoor zijn onder andere lange trainingsprogramma’s te volgen van gemiddeld 16 dagen.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Stagefonds Zorg
Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het Stagefonds wordt verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en uitgevoerd door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent.

VWS berekent na afloop van een studiejaar de hoogte van het bedrag per zorginstelling. De subsidie per stageplaats wordt berekend aan de hand van bestanden met stagegegevens die de ROC's, hogescholen en de particuliere onderwijsinstellingen bijhouden. Op basis van gegevens van deze onderwijsinstellingen berekent VWS het aantal plaatsen en de bijbehorende subsidie.

Let op: De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober van het betreffende studiejaar ontvangen te zijn.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen in de periode van 2014-2017 subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is bedoeld voor de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel, studiebegeleiding van medewerkers in opleiding, de vervanging van medewerkers in opleiding en het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) - ofwel de opleidingen in de publieke gezondheidszorg - kunnen een instellingssubsidie ontvangen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is een subsidie bij instroom en doorstroom in opleidingen.

Voor deze opleidingen is financiering via een beschikbaarheidsbijdrage niet mogelijk, omdat de zorg die deze artsen leveren niet direct is gekoppeld aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Deze subsidie is alleen voor branche: Zorg

Terug

Copyright © 2015 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.