Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro - Stagevergoeding
Omschrijving
Werkgevers in de Metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau kunnen hier een stagevergoeding voor ontvangen. Voor leerjaar 2018-2019 bedraagt de vergoeding maximaal € 70,- per vier weken, bij een voltijdstage van 40 uur per week. Voor de schooljaren 2019-2021 is de vergoeding vastgesteld op € 160,- per vier weken, bij een voltijdsestage van 40 uur per week.
De duur van de stage is minimaal twee aaneengesloten maanden en maximaal twaalf aaneengesloten maanden. De vergoeding kan dus oplopen tot maximaal € 1920,-. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Toepassing
Werkgever die een stage of praktijkplaats biedt aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau.

Voorwaarden
  • De werkgever moet aangesloten zijn bij stichting A+O Metalektro en bijdrage afgedragen hebben.
  • A + O fonds ontvangt een ondertekende praktijkovereenkomst of stageovereenkomst door de stagiair(e), de werkgever en de school.
  • De stagiair volgt een opleiding op bol- of hbo/wo-niveau.
  • De looptijd van de stage is minimaal 2 aaneengesloten maanden en maximaal 12 aaneengesloten maanden..
  • Aanmelding wordt gedaan gedurende de stageperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na de aanvangsdatum stage.
  • Er geldt een maximaal aantal te vergoeden stages per werkgever per kalenderjaar afhankelijk van het aantal medewerkers.
  • De vergoeding dient digitaal aangevraagd te worden op www.ao-metalektro.nl.
  • Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.