Resultaten van uw scan

Subsidie


Metaalbewerking - Jobstart
Omschrijving
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen, die hierdoor geschikt worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf.

Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld: werklozen, arbeidsgehandicapten, flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract en andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager van OOM, een afstand hebben tot de technische functie.

Het Jobstart traject omvat een opleidingsplan dat in samenwerking met de regiomanager van OOM wordt opgesteld en een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van de kandidaat.

De vergoeding die wordt verstrekt is eenmalig €500,- voor interne scholing en begeleiding en een vergoeding van maximaal €1.500,- voor externe scholing. Onder externe scholing valt ook een EVC-traject of een assessment.

Let op: Een Jobstart traject kan worden gecombineerd met regelingen van anderen, zoals UWV of gemeenten.


Toepassing
Voor werkgevers die werknemers in dienst nemen met een afstand tot de technische functie.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor Jobstart traject moet de werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.
  • Let op! Met ingang van 1 januari 2019 kan de Jobstart tot 1 maand na aanvang van het dienstverband worden aangevraagd.
  • De Jobstart moet voorafgaand aan het arbeidscontract worden gemeld aan OOM.
  • De kandidaat voor de Jobstart-regeling krijgt een arbeidscontract van tenminste een half jaar, voor minimaal 19 uur per week
  • De duur van de Jobstartperiode is minimaal 6 en maximaal 12 maanden.
  • Jobstart kan worden gecombineerd met regelingen van anderen, zoals UWV of gemeenten.
  • Jobstart kan door maximaal 60 bedrijven worden aangevraagd en zolang er budget beschikbaar is.


Verstrekker
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.