Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - No-riskpolis
Omschrijving
Als de no-riskpolis van toepassing is kunnen werkgevers een Ziektewet-uitkering aanvragen voor zieke werknemers. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap, ziekte, langdurige werkeloosheid of registratie in het doelgroepregister. De no-riskpolis geldt dan automatisch. Ook als de werknemer een belemmering heeft ervaren tijdens een opleiding kan de no-riskpolis van toepassing zijn. Er moet dan een no-riskverklaring door het UWV worden afgegeven.

De no-riskpolis geldt 5 jaar, vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer een ernstige ziekte had.

Bij een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen of een werknemer met een WSW-indicatie, geldt de no-riskpolis zo lang de werknemer werkt.

Toepassing
Bij een dienstverband met zieke werknemers met een no-riskpolis.

Voorwaarden
De no-riskpolis is automatisch van toepassing als de werknemer:

 • Een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt.
 • Een afwijzing voor een WIA-uitkering heeft ontvangen, maar in de beslissing over de WIA-uitkering staat dat hij bij een nieuw dienstverband gebruik mag maken van de No-riskpolis.
 • Ooit een Wajong-uitkering heeft ontvangen.
 • Een WSW-indicatie van UWV heeft, maar niet bij een sociale werkvoorziening werkt.
 • Opgenomen is in het doelgroepenregister en na 1 januari 2015 bij de werkgever in dienst is gegaan.


De no-riskverklaring wordt afgegeven als de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De werknemer is niet meer leerplichtig.
 • De werknemer is jonger dan 30 jaar.
 • De werknemer minder dan 5 jaar geleden de laatste opleiding heeft afgerond.
 • De laatste opleiding geen volwassenenonderwijs was, om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.


Daarnaast moet voor de no-riskverklaring ook worden voldaan aan één van de volgende situaties:
 • De laatste opleiding was speciaal onderwijs, een praktijkopleiding of een entree-opleiding in het Mbo.
 • De werknemer had een onderwijsvoorziening (hulp of hulpmiddel om een opleiding te kunnen volgen) en de werknemer heeft deze onderwijsvoorziening langer dan 1 jaar nodig gehad.
 • De werknemer heeft passend onderwijs gehad binnen het reguliere onderwijs.
 • De werknemer heeft de opleiding door ziekte of handicap niet kunnen afronden of met vertraging afgerond.


De no-riskpolis kan worden verlengd indien er sprake is van een ernstige ziekte:
 • Bij het begin van het dienstverband, óf;
 • Bij het begin van de WIA-uitkering terwijl het dienstverband doorliep.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.