Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Proefplaatsing
Omschrijving
Een werkgever kan een werkzoekende die moeilijk aan het werk kan komen en een arbeidsongeschiktheids-, WW- of ziektewetuitkering van het UWV ontvangt, maximaal 2 maanden bij hem laten proefdraaien zonder loonbetalingsverplichting. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer namelijk zijn uitkering. Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing, bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt, dan stopt UWV met de doorbetaling.
Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Toepassing
Indien de werkgever eerst de werkzoekende wil laten proefdraaien, voordat hij – bij goed functioneren – de betreffende werkzoekende in dienst neemt.

Voorwaarden
De voorwaarden voor een proefplaatsing zijn:

 • De toekomstige werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering.
 • De werkgever heeft de bedoeling om de werknemer na proefplaatsing een dienstverband te geven van minimaal 6 maanden en minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.
 • Een werknemer met een WW-uitkering moet minimaal 3 maanden werkloos zijn en het moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Uitzondering hierop is wanneer:
  • de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft;
  • de werknemer - vóór hij een WW-uitkering kreeg - langere tijd een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had en hij niet meer kan werken in zijn oude functie. Toestemming wordt alleen gegeven als de werknemer een uitkering van UWV krijgt. En als de verwachting is dat de werknemer zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden.

 • De werkgever sluit een aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De werknemer heeft niet eerder bij dezelfde werkgever gewerkt.
 • In uitzonderlijke gevallen -als het gaat om een werknemer met een ziekte of handicap - kan verlenging van de proefplaatsing worden aangevraagd. Het UWV beoordeelt of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.
 • Een proefplaatsing kan pas beginnen nadat de toekomstige werknemer daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV.


Voor uitzenders gelden aanvullende voorwaarden:
 • Proefplaatsing via een uitzendbureau of detacheerder en is alleen toegestaan mits de detacheerder of het uitzendbureau kan aantonen dat de inlener ervan op de hoogte is dat de werknemer met behoud van uitkering werkt.
 • Een uitkeringsgerechtigde mag meerdere keren op basis van een proefplaatsing werken via hetzelfde uitzend- of detacheringsbureau, mits de inlener niet dezelfde is.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.