Resultaten van uw scan

Subsidie


Zorg - Stagefonds Zorg
Omschrijving
Het Stagefonds maakt het mogelijk dat zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het Stagefonds wordt verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en uitgevoerd door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent.

VWS berekent na afloop van een studiejaar de hoogte van het bedrag per zorginstelling. Het normbedrag per fulltime (fte) stage is afhankelijk van het totaal aantal gerealiseerde stageplaatsen. De normbedragen voor het schooljaar worden ieder jaar medio november bekend gemaakt. De subsidie per stageplaats wordt berekend aan de hand van bestanden met stagegegevens die de ROC's, hogescholen en de particuliere onderwijsinstellingen bijhouden. Op basis van gegevens van deze onderwijsinstellingen berekent VWS het aantal plaatsen en de bijbehorende subsidie.

Vanaf medio augustus is het mogelijk om subsidieaanvragen voor het afgelopen schooljaar online in te dienen via het nieuwe portaal. Vanaf deze datum zijn alle benodigde informatie en documenten vindbaar op de website. Desgewenst blijft het ook nog mogelijk een aanvraag per post in te dienen. Om het vooringevulde aanvraagformulier van uw zorgconcern per post te ontvangen kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl

De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober van het betreffende studiejaar ontvangen te zijn.

Toepassing
Voor zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen (BOL, BBL, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (voltijd, deeltijd, duaal).

Voorwaarden
  • Bedoeld voor: alle instellingen die zorg leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet op de Jeugdzorg die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen.
  • Op basis van de aangeleverde gegevens wordt gekeken welke instellingen binnen de voorwaarden van de subsidieregeling vallen. Alleen deze instellingen ontvangen een brief van VWS met een aanvraagformulier met het aantal stages.
  • Dit aanvraagformulier dient te worden ondertekend en uiterlijk op 1 oktober van het betreffende jaar door VWS ontvangen te zijn. Alle aanvraagformulieren die na 1 oktober worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.


Verstrekker
Ministerie van VWS

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.