Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Subsidieregeling opleiding cultuurbegeleider primair of speciaal onderwijs
Omschrijving
Om de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een impuls te geven is de subsidieregeling opleiding cultuurbegeleider ingesteld. Met behulp van deze subsidieregeling kunnen cultuurcoördinatoren en leerkrachten die deze werkzaamheden uitvoeren zich verder professionaliseren tot cultuurbegeleider. De opleiding tot cultuurbegeleider stelt leraren in staat inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs te verwerven, een leerlijn te ontwikkelen, cultuuronderwijs te verzorgen en eventueel collega’s te begeleiden.

Op grond van deze regeling kunnen twee subsidies worden aangevraagd:
  1. Subsidie voor studiekosten
    De leraar kan ten eerste subsidie ontvangen voor het volgen van een opleiding tot cultuurbegeleider. Deze subsidie bestaat uit een vergoeding voor cursusgeld (tot een maximum van € 3.000), studiemiddelen (tot een maximum van € 175) en reiskostenvergoeding (tot een maximum van € 300) en wordt uitgekeerd aan de leraar.

  2. Subsidie voor vervangingskosten
    Ten tweede kan voor de werkgever subsidie worden aangevraagd als tegemoetkoming in de vervangingskosten voor het volgen van een opleiding tot cultuurbegeleider. De werkgever kan met behulp van deze subsidie taken van de leerkracht in opleiding overdragen aan een andere leerkracht, of de arbeidsomvang van de betreffende leraar tijdelijk uitbreiden. Deze subsidie kan voor ten hoogste 72 uur worden verstrekt. Het subsidiebedrag voor vervangingskosten bedraagt ten hoogste € 40.89 per uur in het primair onderwijs en ten hoogste € 43,02 per uur in het speciaal onderwijs. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.


Let op: deze subsidieregeling kent een subsidieplafond van
€ 950.000,- per kalenderjaar. Hoe eerder de subsidie wordt aangevraagd, hoe meer kans op toekenning.


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en cultuurcoördinatoren en cultuurleerkrachten in het primair of speciaal onderwijs.

Voorwaarden
  • De leerkracht behaalt in de voorgeschreven studieperiode aangevuld met een uitloop van twee maanden het diploma tot cultuurbegeleider.
  • De leerkracht zendt een afschrift van het diploma binnen drie maanden na het moment waarop de opleiding met goed gevolg is afgerond aan DUO.
  • Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, moet de subsidie voor studiekosten terug betaald worden.
  • De werkgever is aan de verplichting verbonden dat de leraar in staat wordt gesteld de opleiding te volgen.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.