Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Subsidie interne Jobcoaching
Omschrijving
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een interne jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.
In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 15% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 7,5% en in het 3e jaar maximaal 6%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.

Toepassing
Bij een dienstverband en proefplaatsing van minimaal 6 maanden en tenminste 12 uur per week.

Voorwaarden
 • De werknemer heeft een structurele functionele beperking.
 • De werknemer heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden en werkt ten minste 12 uur per week.
 • In geval van een dienstverband moet de werknemer minimaal 35% van het minimumloon verdienen.
 • Uitzonderingen hierop zijn soms mogelijk.
 • Bij aanvraag van de subsidie begeleidingsplan inleveren
 • Met ingang van 01-01-2015 kan UWV geen subsidie verstrekken ten behoeve van personen die onder de Participatiewet vallen, te weten:
  • werknemers in de zin van de Wsw
  • jonggehandicapten met een zekere loonwaarde
  • werklozen en werkzoekenden die ingeschreven staan bij UWV, zonder een uitkering te ontvangen, of die een uitkering anders dan een uitkering van het UWV ontvangen (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering).Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.