Resultaten van uw scan

Subsidie


Installatietechniek - EVC regeling
Omschrijving
Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diploma’s. Door kennis en ervaring van werknemers in kaart te brengen, zijn werknemers flexibeler inzetbaar binnen het bedrijf.
Er zijn twee soort EVC-trajecten beschikbaar. Binnen het EVC500-traject kunnen 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject volgen. Hiervoor kunnen werkgevers tot en met 2018 een tegemoetkoming van €1.250,- ontvangen. Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 25 werknemers het EVC500-budget kunnen aanvragen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 50 werknemers het EVC500-budget mogen aanvragen.

Maakt een werkgever gebruik van de EVC-regeling zonder begeleiding van OTIB, dan kan de werkgever maximaal €500,- ontvangen per EVC-traject. Als de kosten voor het EVC-traject lager zijn, is de tegemoetkoming ook lager. Tevens geldt dat de werkgever voor de reguliere EVC-regeling per kalenderjaar voor maximaal 20% van de werknemers een EVC-traject kan declareren.

Toepassing
De werkgever biedt de werknemer een EVC traject aan.

Voorwaarden
  • Het bedrijf is aangesloten bij OTIB.
  • De werknemer is 18 jaar of ouder.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf.
  • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door de werkgever die de kosten voor de EVC betaald heeft en een kopie van de factuur aan OTIB kan overleggen.
  • Het EVC-traject dient te zijn uitgevoerd door een door het EVC-kenniscentrum erkende organisatie.
  • Werknemer maakt geen gebruik van BPV-regeling of regeling MIT en duaal HBO.
  • Binnen 6 maanden na het behalen van het Ervaringscertificaat door de werknemer, kan het aanvraagformulier samen met de EVC-verklaring opgestuurd worden naar OTIB Servicedesk. Dit kan ook digitaal geregeld worden via OTIB-online.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.