Resultaten van uw scan

Subsidie


Installatietechniek - Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)
Omschrijving
Om ontwikkeling op de werkvloer te stimuleren kent sectorfonds OTIB de Ontwikkelingsstimuleringsregeling, de OSR. De OSR is specifiek bedoeld voor trainingen, cursussen en andere scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn of haar rekening neemt. Met de OSR ontvangt het bedrijf een scholingstegoed opgebouwd uit het basisbedrag €800,- per bedrijf plus €120,- keer het aantal werknemers. De tegemoetkoming wordt toegekend na betaling van de volledige factuur voor de kosten.

Alle scholing die de werkgever of werknemer nuttig of noodzakelijk achten, komt in aanmerking voor de OSR. Alleen de verplichte cursussen VCA, BHV en EHBO zijn uitgesloten.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de installatietechniek.

Voorwaarden
  • Het bedrijf moet aangesloten zijn bij OTIB.
  • De medewerker om wie het gaat is in loondienst.
  • De medewerker maakt niet al gebruik van de Beroeps Praktijk Vorming (dan komt hij namelijk niet meer in aanmerking voor een OSR-tegemoetkoming).
  • De keuze voor de scholing is gezamenlijk bepaald door werkgever en medewerker.
  • De scholing is al betaald.
  • De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, excl. BTW.
  • De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd worden ingediend.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.