Resultaten van uw scan

Subsidie


Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Omschrijving
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
  • Er wordt uitgegaan van 48 gevolgde schooldagen. Per schooldag wordt het bruto uurloon vergoed met een toeslag van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.
  • Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken.
  • Het bruto uurloon dat wordt vergoed is bepaald op het CAO loon, salarisschaal B1.


Toepassing
De werknemer volgt een opleiding in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), niveau 3.

Voorwaarden
  • De werkgever betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie voor de betrokken werknemer.
  • De scholing is gericht op het bedrijf c.q. de functie of toekomstige functie van de werknemer.
  • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.
  • De declaratie dient uiterlijk 1 april na het betreffend schooljaar in het bezit te zijn van SSWM.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een recente loonstrook en een Praktijk Leerovereenkomst (POK) worden in behandeling genomen.


Verstrekker
Expertisecentrum Meubel

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.