Resultaten van uw scan

Subsidie


Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Omschrijving
Werkgevers die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren.

Let op: EVC-trajecten voor hef-, hijs-, en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.


Toepassing
Werkgever binnen de metaalbewerking die haar werknemer een EVC-procedure aanbiedt.

Voorwaarden
  • Het bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.
  • Het bedrijf heeft de verplichte bijdragen aan OOM betaald.
  • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is.
  • De aanvraag moet voorafgaand worden ingediend.
  • De kosten kunnen alleen gedeclareerd worden nadat het EVC-traject heeft plaatsgevonden.
  • Per bedrijf kan voor maximaal 15 medewerkers een EVC aangevraagd worden of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.
  • De EVC-procedure wordt uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder (zie hiervoor: www.KenniscentrumEVC.nl).
  • Er wordt alleen vergoed als afspraken over het EVC traject door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk Opleidingsplan (POP).


Verstrekker
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.