Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Subsidie Zij-instroomregeling
Omschrijving
Schoolbesturen die personen in staat stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een bevoegdheid te halen, kunnen nu een bijdrage in de kosten aanvragen.
Het zij-instroomtraject is bedoeld voor mensen die een baan hebben gevonden in het voortgezet onderwijs maar nog niet bevoegd zijn voor het juiste vak. Na een geschiktheidsonderzoek krijgt de kandidaat in overleg met de werkgever een passend scholingstraject.
Vanaf 1 september 2017 is het ook mogelijk om de subsidie aan te vragen voor mensen die al een bevoegdheid hebben. Het wordt zo mogelijk om de overstap te maken vanuit het po naar het vo. Ook wordt het mogelijk om met de zij-instroomregeling een andere bevoegdheid te halen.
De zij-instroom subsidie bedraagt €20.000 per zij-instromer. De subsidie is bestemd voor het schoolbestuur dat de zij-instromer aanneemt. Het bedrag dient te worden ingezet voor de kosten die betrekking hebben op het zij-instroomtraject. Kosten die hieronder vallen zijn:
  • het geschiktheidsonderzoek
  • scholingskosten
  • begeleidingskosten
  • studieverlof (vervangingskosten)

De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt en kan pas worden aangevraagd nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Op 15 oktober 2017 wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Let op: Het subsidieplafond voor mbo is bereikt. Na 15 oktober 2017 kijkt DUO (Dienst uitvoering onderwijs) of herverdeling van subsidie mogelijk is.

Toepassing
De subsidieregeling is van toepassing op schoolbesturen die (aanstaande) docenten in staat stellen via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een bevoegdheid te halen.

Voorwaarden
  • De zij-instromer is de scholing begonnen in 2018 of 2019.
  • De aanvrager is het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
  • De aanvrager neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst als onbevoegd docent.
  • Voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs geldt, dat de zij-instromer als 'zij-instromer' staat ingeschreven bij de opleiding.
  • De zij-instromer stond bij het begin van de scholing niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.
  • Indien de zji-instromer uit dienst gaat tijdens het zij-instroomtraject of stopt met het zij-instroomtraject, dan moet dit direct bij DUO gemeld worden.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.