Resultaten van uw scan

Subsidie


Gemeente - Werkplekaanpassing
Omschrijving
Als een aanpassing van de werkplek noodzakelijk is voor de werkzoekende/werknemer met een arbeidsbeperking om zijn/haar werk uit te voeren, kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Voorbeelden van een werkplekaanpassing zijn een rolstoeltoegankelijke werkruimte of een traplift.

Let op: In sommige gevallen is het mogelijk (een vergoeding voor) deze voorziening te ontvangen van UWV. Dit is het geval indien een werknemer met een arbeidsbeperking:
1. zélf een baan heeft gevonden bij een werkgever zonder ondersteuning van de gemeente; én
2. de werknemer het Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen.
Ook wanneer er sprake is van een Wajong-uitkering kan een vergoeding door het UWV worden verstrekt.


Toepassing
Werkgevers die mensen met een structurele fysieke beperking willen aannemen en daarvoor kosten maken voor extra aanpassingen op de werkplek.

Voorwaarden
  • De (toekomstig) werknemer valt onder de Participatiewet.
  • Er sprake is van een dienstverband/arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Het toekennen van een werkplekaanpassing gedurende de proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden op voorwaarde dat er zekerheid is dat na de proefplaatsing er een arbeidsovereenkomst volgt.
  • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld een bouwbesluit waaruit blijkt dat de desbetreffende werkgever zelf verantwoordelijk is voor de werkplekaanpassing.


Let op:
De gemeente waarin de (toekomstig) werknemer woonachtig is kan specifieke voorwaarden stellen.


Verstrekker
Samenwerking Nederlandse Gemeenten

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.