Resultaten van uw scan

Subsidie


Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Omschrijving
Een werkgever in de carrosseriebranche die werknemers een EVC-traject laat volgen kan hier subsidie voor ontvangen vanuit het Opleidings- en Ontwikkelfonds Carrosserie (OOC). De OOC-bijdrage bedraagt 66% van het factuurbedrag (excl. btw) per EVC.
EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt. Volgens de CAO Carrosseriebedrijf mag een werknemer die vijf jaar bij dezelfde werkgever in dienst is eenmaal in de vijf jaar een door de bedrijfstak goedgekeurde EVC-toets ondergaan.

Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers in het carrosseriebedrijf die een werknemer een EVC-traject laten volgen.

Voorwaarden
  • De werknemer neemt vrijwillig deel aan het EVC-traject
  • De werknemer wil een EVC-traject afnemen waarvoor de EVC-aanbieder een beoordelingsformulier ter beschikking heeft.
  • De werknemer is niet leerplichtig.
  • De werkgever is aangesloten bij het OOC


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.