Resultaten van uw scan

Subsidie


Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Omschrijving
Werkgevers in de carrosseriebranche die hun werknemer(s) een opleiding laten volgen kunnen recht hebben op een subsidie. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag (bij HBO-opleiding met goed gevolg afgesloten € 120,- per dag), maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcurussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
Voor gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen (APO) zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC, wordt een subsidie verstrekt van € 111,25 per gevolgde APO dag.

Toepassing
Werkgever carrosseriebranche die werknemer opleiding laat volgen.

Voorwaarden
  • De werkgever draagt premie af aan Stichting OOC.
  • Geen subsidie wordt gegeven voor: cursussen met een min of meer verplichtend karakter zoals BHV, Audatex; merkgebonden cursussen; vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma; toetsen en examens (ook t.b.v. certificering); bekostigde ROC-opleidingen BOL of BBL.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.