Resultaten van uw scan

Subsidie


Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
Omschrijving
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van cursussen en trainingen. De subsidie vergoed cursuskosten en verleturen. Er wordt 75% van de cursuskosten excl. btw met een maximumbedrag van €345,- per deelnemer per cursus vergoed na afronding van de cursus.
Verleturen (gebaseerd op het bruto uurloon en maximaal 7,6 arbeidsuren per werkdag) wordt na afronding van de cursus vergoed, met een maximum van 2 werkdagen per medewerker per kalenderjaar, tenzij het bestuur op basis van een door de werkgever vóór aanvang van de cursus ingediend opleidingsplan of ingediende subsidieaanvraag anders beslist.

Toepassing
Werkgevers in de Slagersbranche die hun werknemers een functiegebonden cursus laten volgen. Het kan gaan om een slagersbedrijf, centrale slagerij of een supermarkt met slagerijpersoneel.

Voorwaarden
 • Op de werknemer is de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing.
 • De werkgever draagt voor de werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf vanaf datum aanvang dienstverband premie af aan de stichting VOS.
 • Subsidie voor de verleturen en cursuskosten van een afgeronde cursus wordt uitsluitend toegekend, als sprake is van een functiegebonden cursus.
 • Onder cursus wordt verstaan training en opleiding met uitzondering van de leergang Succesvol ondernemen, de training praktijkopleider, de BBL/BOL-opleidingen en EVC-trajecten.
 • Subsidie wordt uitsluitend toegekend aan een afgeronde cursus op maximaal MBO-niveau dat is gevolgd bij een erkend opleidings- of trainingsinstituut of een erkende opleider, tenzij het bestuur anders beslist.
 • De cursus dient een omvang te hebben van minimaal 1 dagdeel.
 • Het maximum aantal aan de subsidieaanvrager te vergoeden verleturen per werknemer in een kalenderjaar bedraagt 15,2 uur, tenzij het bestuur op basis van een door de werkgever vóór aanvang van de cursus ingediend(e) opleidingsplan/subsidieaanvraag anders beslist.
 • Er wordt geen subsidie verleend voor een cursus die een raakvlak heeft met het voorkomen, handhaven en terugdringen van ziekteverzuim, re-integratie van zieke werknemers en WAO/WIA-uitkeringsgerechtigden en arbeidsomstandigheden.
 • Indien voor de opleiding ESF-subsidie wordt verkregen, wordt geen subsidie verleend.
 • Er wordt geen subsidie verleend voor interne bedrijfsopleidingen of voor cursussen die voortvloeien uit algemene, niet vakgerichte wettelijke verplichtingen (bijv. BHV/EHBO/preventiemedewerker).
 • Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of aan een slagersbedrijf dat werknemers inhuurt van een payrollbedrijf.


Verstrekker
Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.