Resultaten van uw scan

Subsidie


Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
Omschrijving
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBL-opleidingen. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, licentie, boeken en materialen. Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld bedraagt 100%. De subsidie voor de licentie, boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar is bepaald tot een maximum en is afhankelijk van het opleidingsniveau. De maximale subsidie per opleidingsniveau wordt in onderstaande tabel weergegeven:
Subsidie lbm assistent voeding BBL-niveau 1 maximaal subsidiebedrag € 666,-
Subsidie lbm verkoopmedewerker slagerij BBL-niveau 2 maximaal subsidiebedrag € 666,-
Subsidie lbm productiemedewerker slagerij BBL-niveau 2 maximaal subsidiebedrag € 666,-
Subsidie lbm verkoopspecialist BBL-niveau 3 maximaal subsidiebedrag € 435,-
Subsidie lbm winkelslager BBL-niveau 3 maximaal subsidiebedrag € 435,-
Subsidie lbm slagerondernemer/bedrijfsleider BBL-niveau 4 maximaal subsidiebedrag € 472,-

De diplomasubsidie bedraagt € 460,-.


Let op:
Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor examenmateriaal


Toepassing
Werkgevers die hun werknemers een BBL-opleiding voor slagersbedrijven laten volgen. Het kan gaan om een slagersbedrijf, centrale slagerij behorend tot een supermarktketen of een supermarkt met slagerijpersoneel.

Voorwaarden
 • De werkgever is een erkend leerbedrijf.
 • De opleiding is/wordt gevolgd bij de vakinstelling SVO.
 • Op de werknemer is de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing.
 • De werkgever draagt voor al zijn werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf vanaf datum aanvang dienstverband premie af aan de stichting VOS.
 • De subsidieaanvraag voor cursusgeld dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn van Sovvb.
 • De subsidieaanvraag voor de licentie, boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma in het bezit te zijn van Sovvb.
 • De subsidieaanvraag voor diplomasubsidie dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma in het bezit te zijn van Sovvb.
 • Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf en aan het slagersbedrijf dat werknemers inhuurt bij een payrollbedrijf.
 • Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen, toetskosten/examenkosten, examenmaterialen en reiskosten.
 • Indien voor de opleiding ESF-subsidie kan worden verkregen, wordt geen subsidie verleend.
 • Er wordt geen subsidie verleend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor een opleiding volledig en rechtstreeks aan Sovvb heeft gefactureerd.
 • Er worden geen subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een aanvraag voor subsidiering dient minimaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb.
 • De subsidie voor de kosten van door werknemers gevolgde scholing bedraagt maximaal € 35.000 per subsidieaanvrager per kalenderjaar.


Verstrekker
Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.