Resultaten van uw scan

Subsidie


Zorg - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
Omschrijving
Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is bedoeld voor de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel, studiebegeleiding van medewerkers in opleiding, de vervanging van medewerkers in opleiding en het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

In de subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond gehanteerd. Voor de umc’s bedraagt het plafond in 2019 € 39,42 miljoen en voor de overige instellingen € 161,1 miljoen. Als er meer wordt aangevraagd dan wordt het bedrag evenredig verdeeld.

Toepassing
Opleiden van medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen in zorginstellingen \ Instellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de Zvw, komen voor subsidie in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld:
  • algemene en categorale ziekenhuizen;
  • universitair medische centra (vanaf 2015);
  • revalidatiecentra;
  • dialysecentra;
  • epilepsiecentra;
  • radiotherapeutische instellingen;
  • audiologische centra;
  • zelfstandige behandelcentra.


Voorwaarden
De subsidie wordt uitsluitend gebruikt voor de subsidiabele activiteiten.
• De ontvanger van een subsidie doet binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
• Voor subsidies van € 125.000 en meer gebeurt dit aan de hand van een activiteiten-verslag en door een accountant gecontroleerde een financieel verslag. Het activiteiten-verslag de aanvullende voorwaarde dat een werknemers¬vertegen¬woordiging van het organisatorisch verband hiermee heeft ingestemd.
• Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 gebeurt de verantwoording aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten.
• Voor een subsidie van minder dan €25.000 hoeven geen stukken overlegd te worden, maar kunnen controles worden gedaan op basis van een steekproef.
• Er wordt meteen schriftelijk melding gedaan als het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidie¬verplichtingen zal worden voldaan, of als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
• De aanvrager verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Verstrekker
Ministerie van VWS

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.