Resultaten van uw scan

Subsidie


Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Omschrijving
Een EVC-traject wordt ingezet om eerder verworven competenties vast te leggen in een ervaringscertificaat. Een werkgever die het een werknemer mogelijk maakt een EVC-traject te doorlopen kan 50% van de kosten van dit EVC-traject vergoed krijgen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). De kosten van een interne assessor zijn ook 50% subsidiabel met een maximum van € 625,- per werknemer.

Toepassing
Werkgever in de vleessector die een werknemer een EVC-traject laat doorlopen.

Voorwaarden
  • De werkgever valt onder de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Om in aanmerking te komen voor de diplomasubsidie dient de werkgever de in de CAO vermelde bijdrage af te dragen.
  • De werkgever betaalt premies aan het FCB Vleessector.
  • Het bedrijf dient voorafgaand aan elk kalenderjaar een opleidingsplan in te dienen. Opleidingsplannen die na 1 mei van het kalenderjaar worden ingediend komen in principe niet meer in aanmerking voor subsidie.
  • Het bedrijf dient bij de subsidieaanvraag aan te geven wat de studiebelasting buiten werktijd is per persoon (opgave door opleidingsinstituut) in uren voor de opleidingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Uitgezonderd van deze subsidieregeling zijn reis- en verblijfkosten.
  • Subsidieverzoeken dienen betrekking te hebben op (de betaalbaar gestelde facturen in) een kalenderjaar en moeten voor 15 april van het daaropvolgende jaar worden ingediend.
  • Deze regeling kan worden gecombineerd met andere subsidies, op voorwaarde dat de totale subsidie nooit meer bedraagt dan 100% van de kosten, exclusief BTW.


Let op:
Ook organisaties in de uitzendbranche kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling.


Verstrekker
Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCBVlees)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.