Resultaten van uw scan

Subsidie


Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Omschrijving
De Subsidie Leerwerkplekken is beschikbaar voor werkgevers die jongeren (16 tot 27 jaar) een leerwerkplek aanbieden. Deze jongeren dienen onder de doelgroep van de Participatiewet te vallen, Zij hebben beperkende mogelijkheden, maar zijn met ondersteuning wel bemiddelbaar naar reguliere banen in de vleessector. De werkgever kan deze jongeren een leerwerkplek aanbieden voor de periode van 3 maanden, met de intentie om hen na afloop een dienstverband aan te bieden. De subsidie voor deze periode is €1.500,-. Voor een kortere periode leerwerkplek zal de subsidie naar rato per maand worden uitgekeerd. Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
Wanneer de leerling na 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever, ontvangt deze een aanvullende subsidie van €500,-.

Toepassing
Werkgever in de vleessector die jongeren een leerwerkplek aanbiedt.

Voorwaarden
 • Het leerbedrijf (de werkgever) valt onder de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Om in aanmerking te komen voor de diplomasubsidie dient de werkgever de in de CAO vermelde bijdrage af te dragen.
 • De werkgever betaalt premies aan het FCB Vleessector.
 • De subsidie is aan te vragen voor leerwerkplekken die na 1 april 2011 zijn aangegaan.
 • Bedoeld voor jongeren van 16 tot 27 jaar met startkwalificatie maar met beperkende mogelijkheden (behorend tot de doelgroep van de Participatiewet), die met ondersteuning wel bemiddelbaar zijn naar reguliere banen in de vleessector.
 • Looptijd van de leerwerkplek minimaal 1 maand.
 • De werkgever dient de intentie te hebben om de jongere na afloop van de leerwerkplek periode een dienstverband aan te bieden (al dan niet in combinatie met een aanvullend opleidingstraject).
 • Voor de specifieke groep Wajongers geldt de maximumleeftijd van 27 jaar niet.
 • Het bedrijf dient voorafgaand aan elk kalenderjaar een opleidingsplan in te dienen. Opleidingsplannen die na 1 mei van het kalenderjaar worden ingediend komen in principe niet meer in aanmerking voor subsidie.
 • Voorafgaand aan ieder kalenderjaar is het bedrijf verantwoordelijk voor het indienen van een scholingsplan, willen zij voor deze subsidie in aanmerking komen.
 • Voor de aanvullende subsidie dient de werkgever aan te tonen dat de leerling/werknemer 6 maanden na start van de leerwerkplek nog steeds in dienst is van de werkgever.
 • Subsidieaanvragen dienen vóór 15 april van het opvolgende jaar zijn ingediend bij het FCBVlees.


Verstrekker
Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCBVlees)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.