Resultaten van uw scan

Subsidie


Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Omschrijving
Een werkgever die investeert in opleidingen voor zittende werknemers t.b.v. doorstroom, kan een vergoeding krijgen voor de kosten van ingezette opleidingen. Deze vergoeding wordt verstrekt door het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). Om hiervan gebruik te kunnen zal de werkgever een opleidingsplan moeten indienen. De cursus 'Nederlands op de werkvloer' zal hiervan een integraal onderdeel moeten vormen . De werkgever is verplicht deze cursus aan te bieden.

De hoogte van de subsidie is verschillend per opleidingssoort:

Functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd.

Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen:
Voor opleidingen tot HBO-niveau 50% subsidie. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd.

HBO-opleidingen:
Het subsidiepercentage en de beoordeling is zoals hierboven beschreven (functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden). De maximale subsidie bedraagt € 1.000,- per opleiding.

Toepassing
Werkgever in de vleessector die zittende werknemers opleidt.

Voorwaarden
 • Het leerbedrijf (de werkgever) valt onder de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Om in aanmerking te komen voor de diplomasubsidie dient de werkgever de in de CAO vermelde bijdrage af te dragen.
 • De werkgever betaalt premies aan het FCB Vleessector.
 • De opleiding dient verzorgd te worden door een erkend opleidingsinstituut.
 • Opleidingen die als niet functiegebonden of gedeeltelijk functiegebonden worden beoordeeld, komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De werkgever is verplicht een studiefaciliteitenregeling vast te stellen.
 • De cursus ‘Nederlands op de werkvloer’ moet integraal onderdeel vormen van het opleidingsaanbod. De werkgever is verplicht de cursus aan te bieden.
 • Het bedrijf dient geregistreerd te zijn op IFV.
 • Het bedrijf dient voorafgaand aan elk kalenderjaar een opleidingsplan in te dienen. Opleidingsplannen die na 1 mei van het kalenderjaar worden ingediend komen in principe niet meer in aanmerking voor subsidie.
 • Het bedrijf dient bij de subsidieaanvraag aan te geven wat de studiebelasting buiten werktijd is per persoon (opgave door opleidingsinstituut) in uren voor de opleidingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Uitgezonderd van deze subsidieregeling zijn reis- en verblijfkosten.
 • Deze regeling kan worden gecombineerd met andere subsidies, op voorwaarde dat de totale subsidie nooit meer bedraagt dan 100% van de kosten, exclusief BTW.
 • Subsidieaanvragen dienen vóór 15 april van het opvolgende jaar zijn ingediend bij het FCBVlees.


Let op:
Ook organisaties in de uitzendbranche kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling.


Verstrekker
Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCBVlees)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.