Resultaten van uw scan

Subsidie


Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Omschrijving
Een werkgever die een jongere van 16 jaar of ouder in dienst neemt en opleidt, kan een subsidie ontvangen vanuit het FCBVlees (Fonds Collectieve Belangen Vleessector). Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft.
De opleidingssubsidie is onderverdeeld in een leeftijdssubsidie en een opleidingssubsidie.

De Leeftijdssubsidie bedraagt in het 1e jaar (opleiding BBL) € 1.200,- per leerling. In het 2e opleidingsjaar wordt € 600,- uitgekeerd.

De diplomasubsidie vergoedt de diplomatoeslag van € 204,- die een werkgever aan de leerling uitkeert bij het behalen van een NT2 certificaat, een BBL niveau 1 of 2 diploma. Indien een leerling een jaar na het behalen van het diploma nog bij dezelfde werkgever in dienst is, betaalt deze een eenmalige diplomatoeslag van € 272,- bruto. Ook deze diplomatoeslag wordt door het Fonds vergoed.

Toepassing
Werkgever in de vleessector die een jongere in dienst neemt en opleidt (BBL 1 en 2).

Voorwaarden
 • Het leerbedrijf (de werkgever) valt onder de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Om in aanmerking te komen voor de diplomasubsidie dient de werkgever de in de CAO vermelde bijdrage af te dragen.
 • De werkgever betaalt premies aan het FCBVlees.
 • Het bedrijf dient voor 1 mei van een kalenderjaar een opleidingsplan in te dienen.
 • De leerling volgt een BBL 1 en 2 opleidingen of een NT2 opleiding. Alleen BBL 1 en 2 komen in aanmerking voor een Leeftijdssubsidie. De diplomasubsidie geldt voor alle drie de genoemde opleidingen.
 • Om in aanmerking te komen voor een opleidingssubsidie dienen bedrijven jaarlijks, uiterlijk op 1 april een declaratieformulier in te dienen bij het fonds.


Aanvullende voorwaarden leeftijdssubsidie:
 • Er dient sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst gekoppeld aan een leerovereenkomst.
 • De doelgroep bestaat uit leerlingen van 16 jaar en ouder die een opleiding binnen een erkend leerlingstelsel volgen.
 • Als datum voor het vaststellen van de leeftijd voor het vaststellen van de leeftijdssubsidie wordt genomen 1 juli van ieder jaar of de datum van het afsluiten van de leerovereenkomst, indien deze later ligt.


Aanvullende voorwaarden diplomasubsidie:
 • De opleidingen dienen verzorgd te worden door een erkend opleidingsinstituut.
 • Toekenning van de subsidie vindt plaats bij het behalen van het diploma. Voor Nederlands als 2e taal (NT2) geldt een uitzondering. Hier kan de subsidie ook verstrekt worden bij het behalen van het certificaat.
 • Indien een leerling gedurende zijn opleiding verschillende leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie uitgekeerd aan:
  1. Het leerbedrijf waar de leerling de laatste 6 maanden voorafgaande aan het behalen van het diploma in dienst is geweest, of indien dit niet het geval is;
  2. Het leerbedrijf waar de leerling 365 dagen in dienst is geweest;
  3. In de overige gevallen wordt geen diplomasubsidie uitgekeerd.


  Let op:
  Ook organisaties in de uitzendbranche kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling.


  Verstrekker
  Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCBVlees)

  Uitgebreide informatie

  Reset Terug

  Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
  Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
  Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
  De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

  Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
  We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.