Resultaten van uw scan

Subsidie


Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Omschrijving
Een werkgever in de Vlakglasbranche die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen, kan in aanmerking komen voor een subsidie vanuit STOOV(Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: Vaktechnisch; Arbo & Veiligheid; Magazijn & Expeditie; Communicatie, commercie en management; en Overige cursussen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort scholing, maar ligt in ieder geval tussen de 50% en 100% van de kosten. De specifieke scholingen en subsidies zijn terug te vinden in de Cursuscatalogus van STOOV.

Klik hier voor de catalogus.

Toepassing
Werkgever in de vlakglasbrache die zijn werknemer(s) een cursus/training laat volgen.

Voorwaarden
  • Bij voorkeur een cursus/training waarvoor STOOV-subsidies van toepassing zijn. In de cursuscatalogus staan alle cursussen uitgevoerd door STOOV-erkende opleiders. Ook andere cursussen/opleidingsactiviteiten zijn subsidiabel, maar geadviseerd wordt om in dat geval altijd vooraf bij STOOV hierover navraag te doen.
  • De werkgever dient - indien aanwezig - instemming te hebben van de personeelsvereniging/ondernemingsraad.
  • De werkgever draagt premie af aan STOOV.


Verstrekker
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.