Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
Omschrijving
De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Hiermee stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De maximale subsidie bedraagt €2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Het doel van de regeling ligt in het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is, het opleiding van studenten in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel, en het opleiden van wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.
Werkgevers komen in aanmerking voor subsidie wanneer een leerling uit de volgende categorieën wordt begeleid in een praktijk- of werkleerplaats:
 • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
 • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg
 • HBO: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt.
 • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
 • Technologische ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Vanaf het schooljaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid en ook beschikbaar voor leerlingen van het:
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Praktijkonderwijs
 • Entree-opleiding in het vmbo


In de indieningsperiode van 2019 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 201782019.U kunt een aanvraag indienen bij de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur. De RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden.

Voorwaarden
 • Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) diploma komen in aanmerking.
 • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho).
 • De werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van erkend leerbedrijf.
 • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer en een administratie waaruit de (wijze van) begeleiding van de deelnemer blijkt.
 • De werkgever beschikt over een praktijkleerovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst.
 • Er gelden specifieke voorwaarden per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, promovendi en toio’s. Klik hier voor de specifieke voorwaarden


Verstrekker
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.