Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Omschrijving
Wanneer een werkgever een werknemer met een specifieke deskundigheid uit het buitenland in dienst neemt, is er een fiscale tegemoetkoming voor de werknemer beschikbaar. De ingekomen werknemer maakt mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De werkgever mag een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die worden gemaakt. Het salaris kan voor 30% belastingvrij (loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen) uitbetaald worden. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.
Het doel van de Regeling extraterritoriale kosten, is een fiscale tegemoetkoming bieden voor ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten en op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig zijn.

Toepassing
Arbeidsovereenkomst met werknemer uit het buitenland.

Voorwaarden
 • De 30%-regeling is bedoeld voor werknemers die naar Nederland komen en in de 24 maanden voor hun 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden.
 • De 30%-regeling is ook van toepassing op inwoners van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 • Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben een looptijd van maximaal 8 jaar.
 • De werknemer bezit specifieke deskundigheid en voldoet aan de deskundigheidsvereisten:
  • Een werknemer bezit specifieke deskundigheid indien het loon op jaarbasis meer bedraagt dan € 37.743,-, exclusief de gerichte vrijstelling.
  • Ook een werknemer die de titel van master heeft behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en die de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt, bezit specifieke deskundigheid indien het loon op jaarbasis meer bedraagt dan € 28.690,-, exclusief de gerichte vrijstelling.
   Ook werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist beschikken over specifieke deskundigheid. Voor deze werknemers geldt geen inkomensnorm.
  • Deze werknemer heeft in de 24 maanden vóór deze eerdere werkperiode in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.

 • Een bijdrage kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Het budget is jaarlijks ca. € 325 miljoen.
 • De aanvraag dient door de ingekomen werknemer en de werkgever gezamenlijk te worden ingediend via een formulier bij de Belastingdienst.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.