Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Omschrijving
Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een HBO duale opleiding volgen kunnen een vergoeding ontvangen van stichting A+O Metalektro. Deze maatregel uit het sectorplan Metalektro heeft tot doel het stimuleren van het beschikbaar stellen van extra leerwerkplekken voor leerling werknemers in het HBO. Door de cofinanciering vanuit het sectorplan kunnen werkgevers die leerwerkplekken aanbieden in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal € 3.000,- per studiejaar.
De maximale duur van de vergoeding door stichting A+O voor de opleding verschilt per type opleiding. Dit betreft voor het opleidingstype Associate degree (ad) en voor het opleidingstype ad naar hbo-duaal maximaal 2 jaar. Voor het opleidingstype hbo-duaal wordt maximaal 4 jaar vergoed.

Toepassing
Werkgevers die een leerwerkplek bieden aan leerlingen die een HBO duale opleiding volgen.

Voorwaarden
  • De werkgever is aangesloten bij A+O Metalektro.
  • Bewijs van inschrijving of collegekaart met naam opleiding en periode + bewijs van deelname zoals certificaat op diploma.
  • Ondertekende leerarbeidsovereenkomst volgens model 1 CAO Metalektro A+O 2016-2018 (downloaden via www.ao-metalektro.nl) voor ten minste de duur van de opleiding of voor de maximale duur vergoeding door Stichting A+O Metalektro.
  • Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  • Digitaal aanmelden via www.ao-metalelektro.nl
  • Declareren binnen 6 maanden na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode of bij voortijdige beëindiging van de studie.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.