Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Subsidie Lerend Werken primair onderwijs
Omschrijving
Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor een financieel gezonde organisatie. Het is voor besturen en scholen dus van belang dat zij grip krijgen en/of houden op het (ziekte)verzuim.
Het doel van de subsidie Lerend Werken is schoolleiders in de eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak op hun school.
De subsidie kan aangevraagd worden voor een persoonlijk coaching on the job traject. Dit traject richt zich dan op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school. Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider.

Let op: Deze regeling kent een subsidieplafond.


Toepassing
De subsidie Lerend Werken is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren), die in dienst zijn bij een bestuur in het primair onderwijs.

Voorwaarden
  • De schoolleider die een persoonlijk coaching on the job traject gericht op de verzuimaanpak op school wil volgen, overlegt dit eerst met zijn werkgever.
  • De aanvrager is een werkgever.
  • De aanvraag is juist en volledig ingevuld.
  • De gecoachte is een schoolleider in dienst van de werkgever.
  • Het uurtarief van de coach bedraagt maximaal € 200,00 (excl. btw).
  • Het traject coaching on the job start in 2016, 2017 of 2018.
  • Het traject coaching on the job is binnen 2 maanden na verlening van de subsidie gestart, en het traject coaching on the job is binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond, met als absolute einddatum 31 augustus 2018.
  • Van de kosten van de activiteiten komt 20% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s).
  • Een eventuele volgende aanvraag voor één en dezelfde schoolleider wordt pas in behandeling genomen als de voorgaande aanvraag in administratief en financieel opzicht is afgehandeld en het totaal verleende subsidiebedrag tot dan toe niet > € 2.500,00 is.


Verstrekker
Vervangingsfonds

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.