Resultaten van uw scan

Subsidie


Timmerindustrie - EVC regeling
Omschrijving
Werkgevers in de Timmerindustrie kunnen voor hun werknemers een EVC-traject inzetten. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Kennis en vaardigheden van de medewerker worden getoetst en omschreven zodat hiermee werk- en denkniveau aangetoond kan worden. Dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Werkgevers kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Indien de werkgever onder de cao Timmerindustrie valt, worden de kosten (excl. btw) 100% gesubsidieerd door de SSWT (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie).

Toepassing
Werkgevers in de Timmerindustrie die hun werknemer(s) een EVC-traject laten volgen.

Voorwaarden
 • De werkgever valt onder de cao Timmerindustrie.
 • De werkgever doet afdracht aan de SSWT.
 • Voor leerlingen die een beroepsopleiding volgen worden geen subsidies verstrekt.
 • Alleen werknemers die reeds vijf jaar werkervaring hebben kunnen deelnemen.
 • De werknemer volgt het EVC-traject op vrijwillige basis.
 • De SSWT betaald na afloop van de EVC-procedure, de volledige kosten per
 • kandidaat exclusief BTW aan de werkgever, onder overlegging van de factuur en het betaalbewijs.
 • Indien na een EVC gestart wordt met een beroepsopleiding, dan wel met
  bijscholing, dan zijn de reguliere subsidieregelingen van de SSWT of het O&Ofonds van toepassing.
 • De SSWT accepteert alleen SSWT declaratieformulieren, die binnen 2 maanden na afronding van het EVC-project zijn ingediend.


Verstrekker
SSWT

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.