Resultaten van uw scan

Subsidie


Groothandel – Opleidingssubsidie GF Groothandelsfonds
Omschrijving
Bedrijven in de GF sector zijn steeds meer actief met het opleiden van medewerkers. Het GF Groothandelsfonds wil de werkgevers meer eigen inbreng geven in de keuze van de opleiding en opleiders. Voor de volgende trainingen en opleidingen kan subsidie aangevraagd worden:
  • De functie van keurmeester is essentieel voor bedrijven in de groenten en fruit groothandelssector. Om deze reden heeft het GF Groothandelsfonds in samenwerking met de opleiders AQS Nederland BV en N&S Quality de branche opleiding keurmeester ontwikkeld. Voor deze branche opleiding is 50% subsidie van toepassing. Het gaat om de A (algemeen) en P (product) modulen, welke in het cursusaanbod op de website opgenomen zijn.
  • Voor cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek en commercie (incl. taaltrainingen), vergelijkbaar met het huidige aanbod gevolgd bij een andere opleider geldt een subsidie van 40%*.
  • Voor overige cursussen, trainingen en opleidingen waarvan kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant zijn geldt een subsidie van 30%*.

*Voor de laatste twee opties zal vooraf een kwaliteitscheck worden uitgevoerd door de Stichting AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling. Het formulier voor deze kwaliteitscheck staat op deze website.

Toepassing
Werkgevers in de GF sector die medewerkers willen scholen.

Voorwaarden
  • Subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden door een bedrijf dat aangesloten is bij het GF Groothandelsfonds en dat voor haar werknemers de cao van de GF groothandel volgt.
  • De werknemer moet een dienstverband hebben bij het bedrijf dat de subsidieaanvraag doet.
  • Er is een subsidieplafond van € 1.000,- per medewerker per jaar. De eerste dag van een cursus bepaalt in welk jaar een training subsidiabel is.
  • Verplichte trainingen en cursussen zijn niet subsidiabel. Hieronder vallen bijvoorbeeld een heftruckopleiding, BHV, EHBO, nascholing chauffeurs (code 95), rijopleidingen.
  • Coaching en individuele begeleidingstrajecten zijn niet subsidiabel.
  • Machine- of systeem specifieke opleidingen, verzorgd door de leverancier van een (ICT) systeem of machine zijn niet subsidiabel.
  • Opleidingen waarbij andere subsidies verkregen kunnen worden, zoals BBL opleidingen waarvoor de subsidieregeling praktijkleren van toepassing is zijn niet subsidiabel.


Verstrekker
GF Groothandelsfonds

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.