Resultaten van uw scan

Subsidie


Meubelindustrie - Praktijkopleider
Omschrijving
In de meubelindustrie en interieurbouw ondersteunt een praktijkopleider de werknemers die een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Om als praktijkopleider erkend te worden, kan de betreffende werknemer de vierdaagse training praktijkopleider van HMC Cursus &Training volgen. Deze training kost € 1.050,- excl. BTW.
Het ECM (Expertise Centrum Meubel) vergoedt van deze cursuskosten € 890,-, en eveneens de verlet- en reiskosten. De training moet dan wel volledig doorlopen zijn.

Toepassing
De subsidieregeling is van toepassing op werkgevers die werknemers de training praktijkopleider willen laten volgen.

Voorwaarden
  • De werkgever draagt af een het Sociaal Fonds Meubel of het betreft een bedrijf met minder dan 6 medewerkers.
  • De cursus is geheel doorlopen.
  • Per werknemer per jaar wordt het volgende vergoed:
    • Loonverzuim: maximaal €81,68 per dag.
    • Cursuskosten: maximaal €890,- maar nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
    • Reiskosten: maximaal €27,23 per dag.Verstrekker
Expertisecentrum Meubel

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.