Resultaten van uw scan

Subsidie


Gemeente - Proefplaatsing
Omschrijving
Wanneer een werkgever een uitkeringsgerechtigde van de gemeente een baan aanbiedt, is het mogelijk eerst te starten met een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing komt een klant van de gemeente een korte periode kosteloos bij een werkgever werken met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dus geen salaris te betalen. Het is nadrukkelijk de intentie dat de persoon na de periode van de proefplaatsing aansluitend een arbeidsovereenkomst krijgt bij de werkgever. Zowel werkgever als werknemer kunnen gedurende deze periode bekijken of het een succesvolle match kan worden. De werkgever loopt hierbij geen risico’s.

Toepassing
Indien de werkgever eerst de werkzoekende wil laten proefdraaien, voordat hij – bij goed functioneren – de betreffende werkzoekende in dienst neemt.

Voorwaarden
  • De kandidaat heeft een bijstandsuitkering, IOAZ- of IAOW-uitkering
  • Voor een proefplaatsing is altijd vooraf de toestemming nodig van de consulent van de gemeente.
  • Een proefplaatsing kan over het algemeen alleen plaatsvinden als de werkgever de intentie heeft de kandidaat na de periode van proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van tenminste 6 maanden aan te bieden.
  • De duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de gemeente waarin de werkzoekende woonachtig is. Een periode van 2 maanden is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan.
  • De duur van de proefplaatsing wordt vastgesteld op basis van afstand tot de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, uitkeringsduur, complexiteit van de functie en persoonlijke omstandigheden van de kandidaat en zolang als nodig is voor de werkgever om zich een beeld te vormen van de geschiktheid van de kandidaat.
  • Een proefplaatsing kan plaatsvinden op een reguliere baan of op een garantiebaan.
  • Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat zonder arbeidsbeperking uitsluitend ingezet als er bij de werkgever nog twijfels zijn over de geschiktheid van de kandidaat en de werkgever dit kan motiveren.
  • Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat met een arbeidsbeperking ingezet om via de wettelijke loonwaardemeting inzicht te krijgen in de verdiencapaciteit.


Let op:
De gemeente waarin de toekomstige werknemer woonachtig is kan specifieke voorwaarden stellen.


Verstrekker
Samenwerking Nederlandse Gemeenten

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.