Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Tel mee met Taal 2019
Omschrijving
Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners. Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar start een nieuwe ronde. De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start naar verwachting op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019. Ook als eerder subsidie is aangevraagd kan bij de nieuwe ronde wederom een aanvraag ingediend worden.


Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers (incl. zzp-ers) leidt. De subsidie kan gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Let op: deze subsidieregeling kent een subsidieplafond.

Toepassing
Werkgevers die willen investeren in de taalvaardigheid van de werknemers en samenwerkingsverbanden die bijdrage aan de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of leesbevordering bij kinderen.

Voorwaarden
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste €200.000,- per subsidieaanvraag.
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten.
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer subsidie niet meer dan €1500,- bedragen.
  • De subsidieaanvraag dient in de periode van 1 juni tot en met 30 september van het lopende jaar worden aangevraagd.
  • Een werkgever of samenwerkingsverband kan slechts eenmaal in aanmerking komen voor subsidie binnen deze subsidieperiode.
  • Subsidies en andere financiële bijdragen voor dezelfde activiteiten worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag.


Verstrekker
Tel mee met taal

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.