Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Omschrijving
Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. Het fonds verstrekt een tegemoetkoming in de kosten voor cursussen. Deze zijn ingedeeld in verschillende cursusgroepen, afhankelijk van de sector. Per cursusgroep verschillen de vergoedingen en voorwaarden.

Toepassing
Werkgevers in de sector agrarisch en groen die werknemers willen scholen.

Voorwaarden
Voorwaarden zijn afhankelijk van de cursusgroep.
In ieder geval geldende de volgende voorwaarden:
  • Voor de werknemer wordt premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt betaald;
  • De cao van de betreffende sector wordt gehanteerd.

Voorwaarden voor cursussen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn op hoofdlijnen als volgt:
  • De cursus is gegeven door een school;
  • Cursussen dienen gericht te zijn op het behouden of vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die van belang zijn binnen de huidige organisatie;
  • Cursussen moeten afgesloten worden met een door de school en de werknemer ondertekend certificaat, getuigschrift, diploma of er is een getekende presentielijst aanwezig;
  • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden;
  • Cursussen komen niet in aanmerking voor een vergoeding als ze niet onder een van de genoemde cursusgroepen vallen, of als ze door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd worden (m.u.v. de Subsidieregeling ESF).


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.