Resultaten van uw scan

Subsidie


Scheepvaart - Studiekostenvergoeding
Omschrijving
Werkgevers onder de werkingssfeer van het O&O-fonds Zeescheepvaart kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke cursussen hiervoor in aanmerking komen. De tegemoetkoming bedraagt 40% van de genormeerde cursuskosten.

Klik hier voor een overzicht van de cursussen voor het jaar 2019.

Toepassing
Werkgevers in de Scheepsvaart die scholingskosten maken t.b.v. het opleiden van werknemers.

Voorwaarden
 • Een aanvraag kan worden ingediend door:
  1. De werkgever die is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.
  2. De werkgever die is aangesloten bij het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond.
  3. De werknemer, wiens werkgever is aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de ?Handelsvaart dan wel het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond.
  4. Degene die afkomstig is uit een andere bedrijfstak dan de zeescheepvaart.
  5. Degene die een loopbaan in de zeescheepvaart ambieert, maar nog geen werkgever heeft.
  6. De werknemer die ontslag neemt om een cursus te volgen.
  7. Degene die eerst een cursus met goed gevolg moet hebben gevolgd alvorens hij een ?dienstverband kan aangaan met een werkgever die premie afdraagt aan het O&O fonds Zeescheepvaart.

 • Het is mogelijk dat er extra voorwaarden worden gesteld aan de aanvrager.
 • Een tegemoetkoming wordt enkel verstrekt ten behoeve van de door het bestuur vastgestelde cursus.
 • Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten moet worden ingediend door middel van een bij het O&O fonds verkrijgbaar aanvraagformulier vóór de start van de betreffende cursus en in ieder geval vóór het einde van het kalenderjaar waarin de cursus plaatsvindt.
 • Een aanvraag die door het secretariaat van het O&O fonds wordt ontvangen op of na 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de cursus is aangevangen, wordt niet meer in behandeling genomen.


Verstrekker
Stichting Scheepvaart

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.