Resultaten van uw scan

Subsidie


Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
Omschrijving
ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.
Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. In totaal is €5,3 miljoen beschikbaar. Per aanvraag is een minimum- en maximumbedrag aan subsidie in de subsidieregeling vastgesteld. Het minimum is €60.000,-, het maximum is €190.000,-.
Een project heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en moet zich richten op:
  • Methodiek- of instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren, innoveren en implementeren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen uit de praktijk voor arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Of:
  • Kennisdeling: bevorderen dat partijen van elkaar leren op basis van praktijkervaringen bij arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Toepassing
Organisaties die willen investeren in sociale innovatie dan wel transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Voorwaarden
  • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Het project duurt maximaal 24 maanden.
  • Het project bevat een concrete omschrijving van de wijze waarop de resultaten tijdens of na afronding van het project worden verspreid.
  • Het project in het kader van transnationale samenwerking bevat een transnationale partnerschapsovereenkomst.
  • De subsidie per project bedraagt minimaal €60.000,- en maximaal €190.000,-.
  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.


Verstrekker
Agentschap SZW

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.