Resultaten van uw scan

Subsidie


Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
Omschrijving
De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig en is het ook belangrijk dat werknemers goed opgeleid blijven.
Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.
Indien u dus als werkgever uw (toekomstige) medewerkers wilt opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma kunt u subsidie aanvragen bij het subsidiepunt van de SOOB.
De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie.

Toepassing
De subsidie wordt verstrekt aan werkgevers van SOOB-bedrijven die (toekomstige) medewerkers een opleiding willen bieden voor branchekwalificerende scholing.

Voorwaarden
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Aanvrager voor de desbetreffende Deelnemer(s) conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Deelopleiding waarvoor Subsidie is aangevraagd, gevolgd te worden bij een (voorlopig) gecertificeerde opleider Transport & Logistiek.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan dat de kosten van een Opleiding op andere wijze worden gesubsidieerd en/of bekostigd, behoudens toestemming van Sectorinstituut Transport en Logistiek.
  • De opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in een online overzicht.
  • De branchekwalificerende opleidingen dienen te worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen.
  • Per deelnemer is slechts eenmaal subsidie beschikbaar.
  • Declaraties dienen na afloop van de opleiding binnen 4 maanden volledig te zijn ingediend.


Let op! De subsidie moet aangevraagd worden voor de opleiding van start gaat.

Verstrekker
SOOB subsidiepunt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.