Resultaten van uw scan

Subsidie


Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
Omschrijving
De sector Transport en Logistiek kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Daarom wordt er door SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) subsidie verstrekt op opleidingen op het gebied van veiligheid. Voor branchekwalificerende opleidingen op het gebied van veiligheid wordt een extra hoge subsidie verstrekt. De opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in een online overzicht. Klik hier voor het overzicht.

Het subsidie bedrag is maximaal €100,- tot €150,-, maar nooit meer dan de werkelijke kosten.

Toepassing
De subsidie wordt verstrekt aan werkgevers van SOOB-bedrijven die medewerkers een opleiding op het gebied van veiligheid willen bieden.

Voorwaarden
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Aanvrager voor de desbetreffende Deelnemer(s) conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Deelopleiding waarvoor Subsidie is aangevraagd, gevolgd te worden bij een (voorlopig) gecertificeerde opleider Transport & Logistiek.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan dat de kosten van een Opleiding op andere wijze worden gesubsidieerd en/of bekostigd, behoudens toestemming van Sectorinstituut Transport en Logistiek.
  • De opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in een online overzicht.
  • Per deelnemer is slechts eenmaal subsidie beschikbaar.
    Declaraties dienen na afloop van de opleiding binnen 4 maanden volledig te zijn ingediend.

Let op! De subsidie moet aangevraagd worden voor de opleiding van start gaat.

Verstrekker
SOOB subsidiepunt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.