Resultaten van uw scan

Subsidie


Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
Omschrijving
De Stichting Opleidings- Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) vindt het belangrijk dat chauffeurs op tijd de code 95 op het rijbewijs behalen. Code 95 is de vervanging van het chauffeursdiploma en is voor iedereen verplicht die beroepsmatig als vrachtautochauffeur rijdt, voor zover er geen vrijstelling geldt. Er geldt nascholingscyclus van 5 jaar. Daarin moet door middel van 35 uur nascholing de Vakbekwaamheid aangetoond worden.
Om dit te ondersteunen is er per chauffeur, per jaar € 75,- subsidie voor praktijkdagen voor code 95 beschikbaar.

Toepassing
De subsidie wordt verstrekt aan werkgevers van SOOB-bedrijven die medewerkers een geldige code 95 willen laten behalen.

Voorwaarden
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Aanvrager voor de desbetreffende Deelnemer(s) conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Deelopleiding waarvoor Subsidie is aangevraagd, gevolgd te worden bij een (voorlopig) gecertificeerde opleider Transport & Logistiek.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan dat de kosten van een Opleiding op andere wijze worden gesubsidieerd en/of bekostigd, behoudens toestemming van Sectorinstituut Transport en Logistiek.
  • De opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in een online overzicht.
  • Per deelnemer is slechts eenmaal subsidie beschikbaar.
  • Declaraties dienen na afloop van de opleiding binnen 4 maanden volledig te zijn ingediend.


Verstrekker
SOOB subsidiepunt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.