Resultaten van uw scan

Subsidie


Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Omschrijving
In samenspraak met gemeenten heeft het A+O fonds (de stichting arbeidsmarkt en opleidingsfonds gemeenten) een innovatieagenda opgesteld. Hierin staan de onderwerpen waarvan de sector zelf vernieuwing en ontwikkeling het belangrijkst vindt. Met de impulsregeling wordt een impuls gegeven aan verandering binnen de gemeente op de onderwerpen uit de innovatieagenda. Zo voelen gemeenten zich gesteund om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
 1. Organisatieontwikkeling
  * Werken in netwerken
  * Flexibele organisatiestructuren
 2. Ontplooiing van de medewerker
  * Flexibele organisatiecultuur
  * Rol leidinggevende bij ontdekken en inzetten talenten
  * Leren van fouten
 3. Medewerkerslijn transformatie digitalisering en transformatie dienstverlening.

De gemeente stelt een projectplan op dat duidelijkheid geeft over doelen, activiteiten, planning en looptijd. Daarnaast moet een verslag met de behaalde resultaten opgesteld worden.
Alle projecten worden op basis van cofinanciering ondersteund (50-50). De minimale projectkosten zijn € 1.000,- (geeft een subsidie van € 500,-) en de maximum subsidie is € 15.000,- (bij projectkosten vanaf € 30.000,-)

Toepassing
Gemeenten

Voorwaarden
 • Er wordt een ontvangstbevestiging verstuurd als een aanvraag volledig is.
 • De aanvraag wordt binnen 8 weken na de laatste uitvoeringsdag ingediend.
 • 15 december 2017 is de uiterste aanvraagdatum.
 • Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze volgorde wordt bepaald op basis van de datum van de ontvangst van de aanvraag in het online subsidiesysteem van A+O fonds Gemeenten.
 • Subsidies worden toegekend zolang er middelen beschikbaar voor zijn.
 • De gemeente helpt mee aan de evaluatie van de subsidieregeling door het A+O fonds Gemeenten.


Verstrekker
A en O fonds Gemeenten

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.