Resultaten van uw scan

Subsidie


Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Omschrijving
In samenspraak met gemeenten heeft het A+O fonds (de stichting arbeidsmarkt en opleidingsfonds gemeenten) een innovatieagenda opgesteld. Hierin staan de onderwerpen waarbij de sector zelf vernieuwing en ontwikkeling het belangrijkst vindt. Experimenteren acht het A&O fonds hierbij belangrijk, want vernieuwing en ontwikkeling gaan niet via gebaande paden en strak uitgewerkte planningen. Met de innovatieve projectenregeling helpt het A+O fonds gemeenten met raad en geld om hun experimenten die aansluiten bij de onderwerpen uit de innovatieagenda te realiseren. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
 1. Organisatieontwikkeling
  * Werken in netwerken
  * Flexibele organisatiestructuren
 2. Ontplooiing van de medewerker
  * Flexibele organisatiecultuur
  * Rol leidinggevende bij ontdekken en inzetten talenten
  * Leren van fouten
  Medewerkerslijn transformatie digitalisering en transformatie dienstverlening.

De collectieve meerwaarde van een innovatief project is essentieel. Het is daarom nodig dat gemeenten het A+O fonds bij het verloop van het project betrekken. Het A+O fonds kan voorafgaand aan het project helpen met de projectopzet, het formuleren van de juiste vraag en het koppelen aan gemeenten die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. Dit draagt bij aan de collectieve meerwaarde.
Daarnaast is het voor het project essentieel dat minimaal 3 gemeenten actief betrokken zijn bij het project. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een project waar meerdere gemeenten actief samenwerken, of door periodiek feedback te vragen aan andere gemeenten. Uiteraard zorgt het A+O fonds er voor dat de kennis en ervaring gedeeld wordt in de sector.
Om daadwerkelijk van meerwaarde voor de sector te zijn, is de maximumduur van de pilot-/experimenteerfase gesteld op 14 maanden (dit is tweemaal de maximum duur van de impulsregeling). Reden is dat een te lange projectduur na afloop minder meerwaarde heeft voor de sector, omdat die zich gedurende de looptijd van het project al in eenzelfde richting heeft ontwikkeld.
Alle projecten worden op basis van cofinanciering ondersteund (50-50). De minimale projectkosten bedragen € 7.500,- ( dit geeft dus een subsidie van € 3.750,-) en de maximum subsidie is € 50.000,- bij projectkosten vanaf € 100.000,-.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op gemeenten.

Voorwaarden
 • Het project is vernieuwend voor de gemeente en is nog niet of maar in zeer beperkte mate in de gemeentelijke sector geïmplementeerd.
 • Er zijn minimaal 3 gemeenten die dit project ondersteunen.
 • Het project duurt maximaal 14 maanden.
 • Het A+O fonds wordt goed bij het project betrokken.
 • Het project gaat naast eventueel onderzoek vooral over implementatie en experimenten.
 • (Tussentijdse) resultaten zijn overdraagbaar.
 • Op grond van de bijgeleverde stukken kan een berekening gemaakt worden van de subsidie:
  - Tijdregistratieformulieren interne medewerkers.
  - Salarisgegevens interne medewerkers in de startmaand van het project.
  - Offerte externe partij.
  - Facturen externe partij.
  - Verklaring geleverde diensten externe partij.

Verstrekker
A en O fonds Gemeenten

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2019 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door Onderzoeksburo DiSK, samen met de Digitale-Sociale-Kaart.nl.
De provincie Brabant was tot juni 2019 de financier van de Subsidiescanner.nu. Dank daarvoor.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.
We doen er alles aan om de informatie zoveel mogelijk volledig en up-to-date te houden.